Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr.82

Rīgā 2000.gada 22.februārī (prot. Nr.8, 29.§)

Par privatizējamās valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" pārstrukturēšanas un privatizācijas nosacījumiem

1. Pārstrukturēt privatizējamo valsts akciju sabiedrību "Latvenergo" (turpmāk - "Latvenergo") un izveidot koncernu likuma "Par uzņēmumu gada pārskatiem" izpratnē (turpmāk - koncerns), lai nodrošinātu Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu, īstenotu valdības politiku enerģētikā un izveidotu Baltijas elektroenerģijas tirgu, nodrošinot tirgus attiecības elektroenerģijas realizācijā un paredzot Baltijas valstu energokompāniju padziļinātas sadarbības iespējas.

2. "Latvenergo" pārstrukturēšanā un privatizācijā:

2.1. izveidot atsevišķu koncerna meitas uzņēmumu elektroenerģijas ražošanai Daugavas hidroelektrostacijās, kura akciju īpašnieks ir koncerna mātes uzņēmums. Noteikt, ka šo koncerna meitas uzņēmumu un Daugavas hidroelektrostacijas nevar privatizēt un to akcijas nevar izmantot par kredītu ķīlu, izņemot gadījumu, ja kredīts tiek ņemts Daugavas hidroelektrostaciju atjaunošanai vai modernizācijai;

2.2. izveidot vienu vai vairākus atsevišķus koncerna meitas uzņēmumus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanai Rīgas termoelektrocentrālēs. Koncerna mātes uzņēmuma īpašumā nodot 51 % šo meitas uzņēmumu balsstiesīgo akciju. Pārējās akcijas privatizēt un noteikt, ka to turētājs līdz privatizācijai ir Privatizācijas aģentūra;

2.3. izveidot atsevišķu koncerna meitas uzņēmumu elektroenerģijas pārvadei, kura akciju īpašnieks ir koncerna mātes uzņēmums. Noteikt, ka šo koncerna meitas uzņēmumu un augstsprieguma pārvades tīklus nevar privatizēt un to akcijas nevar izmantot par kredītu ķīlu, izņemot gadījumu, ja kredīts tiek ņemts augstsprieguma pārvades tīklu atjaunošanai vai modernizācijai;

2.4. izveidot vienu vai vairākus atsevišķus koncerna meitas uzņēmumus elektroenerģijas sadalei, kuru akciju īpašnieks ir koncerna mātes uzņēmums. Noteikt, ka elektroenerģijas sadales tīklus un telekomunikāciju tīklus nevar privatizēt. Sadales tīklu komerciālās darbības funkcijas (elektroenerģijas iepirkšana, pārdošana un kontrole) un atsevišķas tehniskās funkcijas (projektēšana, būve u.c.) atļauts nodot privātām uzņēmējsabiedrībām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

2.5. noteikt, ka koncerna mātes uzņēmums netiek privatizēts;

2.6. "Latvenergo" struktūrvienības, kuras nav saistītas ar "Latvenergo" pamatdarbības nodrošināšanu, privatizēt kā atsevišķus valsts īpašuma objektus;

2.7. valstij piederošos un piekrītošos zemesgabalus, uz kuriem atrodas "Latvenergo" ēkas un būves, ieguldīt attiecīgi koncerna mātes vai meitas uzņēmuma pamatkapitālā. Izdevumus, kas saistīti ar šo zemesgabalu nostiprināšanu zemesgrāmatās un ieguldīšanu pamatkapitālā, sedz koncerna mātes vai meitas uzņēmums;

2.8. apstiprinot "Latvenergo" privatizācijas noteikumus, nodrošināt 1996.gada 26.aprīļa aizdevuma līguma (noslēgts ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku Daugavas HES kaskādes modernizācijai) nosacījumu izpildi.

3. Šī rīkojuma 2.1. un 2.3.apakšpunktā minētos energoapgādes objektus atļauts ieķīlāt tikai pēc Finansu ministrijas atļaujas saņemšanas.

 

Ministru prezidents A.Šķēle

Ekonomikas ministrs V.Makarovs

22.02.2000