Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmums Nr.67

Rīgā 2007.gada 2.maijā (prot. Nr.19 9. p.)

Par ārējās kredītu novērtējuma institūcijas Standard&Poor's Ratings Services atzīšanu par piemērotu tās kredītu novērtējuma izmantošanai kredītriska kapitāla prasību aprēķinā

 

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (adrese - Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050) ir izskatījusi ārējās kredītu novērtējuma institūcijas Standard&Poor's Ratings Services 08.02.2006. iesniegtos dokumentus atzīšanai par piemērotu tās kredītu novērtējuma izmantošanai bankām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām kredītriska kapitāla prasību aprēķinā, lietojot standartizēto pieeju (t.sk. vērtspapirizēšanas pozīciju riska svērtās vērtības aprēķinam) un lietojot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju vērtspapirizēšanas pozīciju riska svērtās vērtības aprēķinam.

Ņemot vērā minēto un pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 35.1 panta otro un trešo daļu,

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padome nolemj:

1. Atzīt ārējo kredītu novērtējuma institūciju Standard&Poor's Ratings Services par piemērotu tās klientu pasūtīto kredītu novērtējumu izmantošanai bankām, ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ieguldījumu pārvaldes sabiedrībām kredītriska kapitāla prasību aprēķinā, lietojot standartizēto pieeju (t.sk. vērtspapirizēšanas pozīciju riska svērtās vērtības aprēķinam) un lietojot uz iekšējiem reitingiem balstīto pieeju vērtspapirizēšanas pozīciju riska svērtās vērtības aprēķinam, saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2007.gada 2.maija noteikumiem Nr.60 "Minimālo kapitāla prasību aprēķināšanas noteikumi".

2. Apstiprināt šādu kredītu novērtējumu atbilstību kredītu kvalitātes pakāpēm

2.1. Ilgtermiņa kredītu novērtējumu atbilstība kredītu kvalitātes pakāpēm

Kredīta kvalitātes pakāpe

Standard&Poor's Ratings Services ilgtermiņa kredītreitingi (t.sk. IFA* piešķirtie reitingi)

Komercsabiedrības

Iestādes

Centrālās valdības

CVR metode**

IR metode***

atlikušais termiņš - garāks par 3 mēnešiem

atlikušais termiņš -3 mēneši vai īsāks

1

AAA līdz AA-

20%

20%

20%

20%

0%

2

A+ līdz A-

50%

50%

50%

20%

20%

3

BBB+ līdz BBB-

100%

100%

50%

20%

50%

4

BB+ līdz BB-

100%

100%

100%

50%

100%

5

B+ līdz B-

150%

100%

100%

50%

100%

6

CCC+ un zemāki

150%

150%

150%

150%

150%

* IFA - ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri.

** CRV metode - darījumu ar iestādēm kredītriska kapitāla prasības noteikšanas metode, kas balstās uz centrālajām valdībām piešķirtajiem reitingiem.

*** IR metode - darījumu ar iestādēm kredītriska kapitāla prasības noteikšanas metode, kas balstās uz pašām iestādēm piešķirtajiem reitingiem.

 

2.2. Īstermiņa kredītu novērtējumu atbilstība kredītu kvalitātes pakāpēm

Kredīta kvalitātes pakāpe

1

2

3

4

5

6

Riska pakāpe

20%

50%

100%

150%

150%

150%

Standard&Poor's Ratings Services īstermiņa kredītu novērtējumi

A-1+, A-1

A-2

A-3

B-1, B-2, B-3, C

2.3. Ilgtermiņa vērtspapirizēšanas pozīcijas reitingu atbilstība kredītu kvalitātes pakāpēm

2.3.1. Standartizētā pieeja

Kredīta kvalitātes pakāpe

1

2

3

4

5

Riska pakāpe

20%

50%

100%

350%

1 250%

Standard&Poor's Ratings Services

AAA līdz AA+

A+ līdz A-

BBB+ līdz BBB-

BB+ līdz BB-

B+ un zemāki

2.3.2. Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja

Kredīta kvalitātes pakāpe

Standard& Poor's Ratings Services

Riska pakāpe

A

B

C

1

AAA

7%

12%

20%

2

AA

8%

15%

25%

3

A+

10%

18%

35%

4

A

12%

20%

35%

5

A-

20%

35%

35%

6

BBB+

35%

50%

50%

7

BBB

60%

75%

75%

8

BBB-

100%

100%

100%

9

BB+

250%

250%

250%

10

BB

425%

425%

425%

11

BB-

650%

650%

650%

Zemāka par 11

Zemāki par BB-

1 250%

1 250%

1 250%

2.4. Īstermiņa vērtspapirizēšanas pozīcijas reitingu atbilstība kredītu kvalitātes pakāpēm

2.4.1. Standartizētā pieeja

Kredīta kvalitātes pakāpe

1

2

3

Visi citi reitingi (kredītu novērtējumi)

Riska pakāpe

20%

50%

100%

1 250%

Standard&Poor's Ratings Services

A-1+, A-1

A-2

A-3

Zemāki par A-3

2.4.2. Uz iekšējiem reitingiem balstītā pieeja

Kredīta kvalitātes pakāpe

Standard& Poor's Ratings Services

Riska pakāpe

A

B

C

1

A-1+, A-1

7%

12%

20%

2

A-2

12%

20%

35%

3

A-3

60%

75%

75%

Visi citi reitingi (kredītu novērtējumi)

Zemāki par A3

1 250%

1 250%

1 250%

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps

02.05.2007