Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 01.01.2014. - 12.01.2020. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumi Nr.54

Rīgā 2007. gada 26. aprīlī (prot. Nr.18, 2 .p.)
Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju seguma un tehnisko rezervju saskaņošanai pa valūtu veidiem.

2. Noteikumi ir saistoši apdrošināšanas akciju sabiedrībām, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām un nedalībvalstu apdrošinātāju filiālēm (tālāk tekstā – apdrošinātājs), kā arī privātajiem pensiju fondiem, kuri atbilstoši licences nosacījumiem ir izveidojuši noteikto izmaksu plānus, noteikto iemaksu plānus ar garantētu ienesīgumu vai pensiju plānus, kuros paredzēts biometrisko risku segums (tālāk tekstā – pensiju fonds).

3. Apdrošinātājs un pensiju fonds izstrādā un apstiprina politikas un procedūras, ar ko tiek nodrošināta un dokumentēta tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem.

4. Uz tehnisko rezervju segumu attiecinātā nekustamā īpašuma vērtība tiek izteikta tās valsts valūtā, kuras teritorijā atrodas nekustamais īpašums.

II. Apdrošinātāja tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem

5. Apdrošinātājs veido tehnisko rezervju segumu ar aktīviem tādā valūtā, kādā izveidotas tehniskās rezerves, lai pildītu apdrošināšanas saistības saskaņā ar noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemto pārapdrošināšanu, t.i., ar valūtā saskaņotiem aktīviem. Šā punkta prasības tiek uzskatītas par ievērotām, ja Lietuvas litos, Dānijas kronās vai Bulgārijas levās izveidotās tehniskās rezerves tiek segtas ar aktīviem euro.

(Grozīts ar FKTK 01.11.2012. noteikumiem Nr.230; FKTK 04.10.2013. noteikumiem Nr.216)

6. Tehnisko rezervju segums ar valūtā nesaskaņotiem aktīviem nedrīkst pārsniegt 20 procentus no tehnisko rezervju apmēra attiecīgajā valūtā. Šī prasība neattiecas uz 7. punktā minētajiem gadījumiem.

7. Ja tehnisko rezervju apmērs vienā valūtā ir mazāks par 7 procentiem no pārējās valūtās izveidoto tehnisko rezervju kopsummas, tad ir pieļaujams, ka to segums tiek veidots ar aktīviem citā valūtā nekā valūta, kurā izveidotas attiecīgās tehniskās rezerves.

8. Noteikumu prasības neattiecas uz atbilstoši aktīvu vērtībai izveidotajām tehniskajām rezervēm tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

III. Pensiju tehnisko rezervju un to seguma saskaņošana pa valūtu veidiem

9. Pensiju fonds veido pensiju tehnisko rezervju segumu ar pensiju fonda aktīviem tādā valūtā, kādā izveidotas pensiju tehniskās rezerves, lai pildītu pensiju plāna saistības pret pensiju plāna dalībniekiem.

10. Pensiju tehnisko rezervju segums ar valūtā nesaskaņotiem aktīviem nedrīkst pārsniegt 30 procentus no pensiju tehnisko rezervju apmēra attiecīgajā valūtā.

IV. Noslēguma jautājums

11. Atzīt par spēku zaudējušiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2005. gada 20. maija noteikumus Nr. 59 “Noteikumi par tehnisko rezervju un to seguma saskaņošanu pa valūtu veidiem”.

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1988. gada 22. jūnija Otrās direktīvas 88/357/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, par noteikumiem pakalpojumu sniegšanas brīvības efektīvākai izmantošanai un par grozījumiem Direktīvā 73/239/EEK;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 1992. gada 18. jūnija Direktīvas 92/49/EEK par normatīvo un administratīvo aktu koordinēšanu attiecībā uz tiešo apdrošināšanu, kas nav dzīvības apdrošināšana, ar ko groza Direktīvu 73/239/EEK un Direktīvu 88/357/EEK (Trešā nedzīvības apdrošināšanas direktīva);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 5. novembra Direktīvas 2002/83/EK par dzīvības apdrošināšanu;

4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 3. jūnija Direktīvas 2003/41/EK par papildpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētājs U.Cērps
01.01.2014