Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos"

Izdarīt likumā "Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 15., 24.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2006, 207.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Atlīdzību par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem piešķir, ievērojot šā likuma 5.panta pirmajā daļā minēto nosacījumu, ja mežsaimnieciskās darbības ierobežojumi ir noteikti pēc tam, kad:

1) pieņemts lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu;

2) noslēgts līgums ar valsts akciju sabiedrību "Latvijas Hipotēku un zemes banka" par zemes īpašuma izpirkšanu;

3) stājies spēkā tiesas nolēmums par zemes iegūšanu īpašumā;

4) pamatojoties uz tiesisku darījumu, īpašuma tiesības uz zemi nostiprinātas zemesgrāmatā;

5) atklājies mantojums uz attiecīgo zemes īpašumu."

2. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai saņemtu atlīdzību, zemes īpašnieks iesniedz atbildīgajai institūcijai iesniegumu, kurā norāda zemesgabala atrašanās vietu un zemes kadastra apzīmējumu, un pievieno dokumentus, kas apliecina tiesības prasīt atlīdzību saskaņā ar šā likuma 6.panta otro daļu, kā arī iesniedz zemesgrāmatas apliecības kopiju; ja šī kopija nav notariāli apliecināta, — uzrāda oriģinālu."

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 4.aprīlī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 17.aprīlī
18.04.2007