Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.194

Rīgā 2007.gada 20.martā (prot. Nr.19 32.§)
Izdoti saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 49.panta pirmo daļu un 50.pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.276 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 73.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.64.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.64.1 LBT (Listen Before Talk) - pirms raidīšanas klausīties, tehnoloģija novērš raidītāja ieslēgšanos, ja kanāls ir aizņemts;".

2. Papildināt noteikumus ar 3.119.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.119.1 WAS (Wireless Access Systems) - bezvadu piekļuves sistēmas;".

3. Papildināt V nodaļu ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Šo noteikumu 1.pielikuma 195.5., 196.4., 197.8., 198.2., 199.13.apakšpunktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums radiolokācijai ir spēkā līdz 2009.gada 1.decembrim.

27. Šo noteikumu 1.pielikuma 375., 376., 377., 378., 379., 380., 381., 382., 383., 384., 385., 386., 387. un 388.punktā noteiktais radiofrekvenču joslu iedalījums automobiļu tuvdarbības radariem (SRR) ir spēkā līdz 2013.gada 30.jūnijam."

4. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem) nosaukumu un 1.punktu šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem)

1. Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 1999.gada 9.marta Direktīvas 1999/5/EK par radioiekārtām un telekomunikāciju termināla iekārtām un to atbilstības savstarpējo atzīšanu (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 091, 07.04.1999.);

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Direktīvas 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (pamatdirektīva) (publicēta "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" L 108, 24.04.2002.);

3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 7.marta Lēmuma Nr. 676/2002/EK par prasībām dalībvalstīm veicināt radiofrekvenču izmantošanas saskaņošanu visā Kopienā;

4) Komisijas 2005.gada 20.decembra Lēmuma Nr. 2005/928/EK par 169,4-169,8125 MHz frekvenču joslas saskaņošanu Kopienā;

5) Komisijas 2005.gada 17.janvāra Lēmuma Nr. 2005/50/EK par 24 GHz diapazona radiofrekvenču spektra joslas saskaņošanu automobiļu tuvdarbības radaru iekārtu lietojumā uz ierobežotu laiku Kopienā;

6) Komisijas 2005.gada 11.jūlija Lēmuma 2005/513/EK par radiofrekvenču saskaņotu lietošanu 5 GHz frekvenču joslā bezvadu piekļuves sistēmu, tostarp bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN) ieviešanai;

7) Komisijas 2004.gada 8.jūlija Lēmuma 2004/545/EK par radiofrekvenču spektra saskaņošanu 79 GHz diapazonā automobiļu šaura diapazona radariekārtu izmantošanai Kopienā."

5. Papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem) 3.punktu ar 34.1, 34.2, 34.3, 34.4, 34.5 un 34.6apakšpunktu šādā redakcijā:

"341) ECC/DEC/(04)08 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu piekļuves sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai;

342) ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku;

343) ECC/DEC/(05)01 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 27,5-29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme-Izplatījums);

344) ECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4- 169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu;

345) ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500- 2690 MHz joslā;

346) ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006.gada 24.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās;".

6. Papildināt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem) 3.punktu ar 38.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"381) ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus);".

7. Svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām, lēmumiem un starptautiskiem frekvenču izmantošanu reglamentējošiem tiesību aktiem (dokumentiem) 3.punkta 5., 10., 39., 47., 85., 117., 118. un 136.apakšpunktu.

8. Papildināt 1.pielikumu ar 180.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"180.3.

SRD: 87,5- 108 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Bezvadu skaņas ierīces"

9. Papildināt 1.pielikumu ar 181.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"181.2.

SRD: 87,5- 108 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Bezvadu skaņas ierīces"

10. Papildināt 1.pielikumu ar 195.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"195.5.

Radiolokācijas 4.4

AS: 150,05- 170 MHz

Viena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā"

11. Papildināt 1.pielikumu ar 196.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"196.4.

Radiolokācijas 4.4

AS: 150,05-170 MHz

Viena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā"

12. Papildināt 1.pielikumu ar 197.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"197.8.

Radiolokācijas 4.4

AS: 150,05- 70 MHz

Viena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā"

13. Papildināt 1.pielikumu ar 198.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"198.2.

Radiolokācijas 4.4

AS: 150,05- 170 MHz

Viena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā"

14. Izteikt 1.pielikuma "Radiofrekvenču sadalījuma tabula" 199.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"199.9.

169,4000-169,4750 MHz

ECC/DEC/(05)02-ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Mēraparātu rādījumu nolasīšanas sistēmas, uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas un palīgierīces vājdzirdīgiem. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW"

15. Papildināt 1.pielikumu ar 199.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"199.13.

Radiolokācijas 4.4

AS: 150,05- 170 MHz

Viena radiolokācijas stacija P-18 Lielvārdes lidlaukā, Ogres rajonā"

16. Papildināt 1.pielikumu ar 199.9.1, 199.9.2, 199.9.3, 199.9.4 un 199.9.5apakšpunktu šādā redakcijā:

"199.9.1

SRD: 169,4750-169,4875 MHz

ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu.

ECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW

199.9.2

169,4875-169,5875 MHz

ECC/DEC/(05)02 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Tikai palīgierīces vājdzirdīgiem. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 500 mW

199.9.3

SRD: 169,5875-169,6000 MHz

ERC/REC 70-03 par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu.

ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālā efektīvā izstarotā jauda 10 mW

199.9.4

169,6125-169,6375 MHz; 169,7125-169,7625MHz; 169,7875-169,8125 MHz

CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-960 MHz joslā.

ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas

199.9.5

169,6375-169,7125 MHz; 169,7625-169,7875 MHz

CEPT T/R 25-08 Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7-960 MHz joslā.

ECC/DEC/(05)02- ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 169,4-169,8125 MHz radiofrekvenču joslas izmantošanu

Uzraudzības un īpašuma izsekošanas sistēmas, PMR sistēmas īslaicīgai pagaidu izmantošanai"

17. Izteikt 1.pielikuma 211.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"211.7.

AS un CS: 380- 399,9 MHz

Frekvenču joslu sadalījuma plāns 225,0- 400,0 MHz diapazonam

Josla iedalīta koplietošanai valsts aizsardzībai un drošībai, publiskajiem un privātajiem elektronisko sakaru tīkliem"

18. Izteikt 1.pielikuma 228.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"228.2.

MOBILAIS

MOBILAIS

PMR/PAMR/ML: 450-453 MHz

ECC/DEC/(04)06-ECC 2004.gada 19.marta lēmums par radiofrekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7- 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.450

Platjoslas ciparu sistēmas. Dupleksie kanāli (FB: 460-463 MHz)"

19. Izteikt 1.pielikuma 230.3. un 230.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"230.3.

Sakari uz kuģiem 457,5125- 457,5875 MHz

ITU-R M.1174 - Sakariem uz kuģiem lietojamo radioiekārtu frekvenču joslās starp 440 MHz un 470 MHz tehniskais raksturojums

CEPT T/R 32-02 - Radiofrekvences sakariem uz kuģiem

Radio saskarne RS LM.450-1

230.4.PMR/ML: 457,5875- 458,1125 MHzCEPT T/R 22-01 - Radiofrekvences, kuras būtu piemērotas iedalījumam starptautiskajiem dzelzceļiem

CEPT T/R 25-08 - Sauszemes mobilā dienesta radiofrekvenču plānošana un koordinācija 29,7- 960 MHz joslā

Radio saskarne RS LM.450-2

Privātie elektronisko sakaru tīkli dzelzceļa sakariem. Dupleksie kanāli (FB: 467,5875- 468,1125 MHz)"

20. Svītrot 1.pielikuma 230.5., 231.2. un 232.6.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ECC/DEC/(04)06 - ECC 2004.gada 19.marta lēmums par frekvenču joslu pieejamību platjoslas ciparu zemes mobilo PMR/PAMR sistēmu ieviešanai 400 MHz un 800/900 MHz diapazonos".

21. Papildināt 1.pielikuma 230.5., 231.2. un 232.6.apakšpunkta 6.aili pirms vārdiem "Dupleksie kanāli" ar vārdiem "Šaurjoslas sistēmas".

22. Papildināt 1.pielikumu ar 235.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"235.5.1

SRD: 865-868 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

RFID"

23. Papildināt 1.pielikuma 235.11., 235.12., 236.2., 236.5., 236.6., 236.7., 237.2., 266.2. un 266.5.apakšpunkta aili "Informatīvā atsauce uz dokumentiem, kuru normas tiek pārņemtas ar šiem noteikumiem" ar vārdiem un skaitļiem "ECC/REC/(05)08 - Frekvenču plānošana un frekvenču koordinēšana GSM 900, GSM 1800, E-GSM un GSM-R sauszemes mobilajām sistēmām (izņemot tiešo sakaru režīma (DMO) kanālus)".

24. Papildināt 1.pielikumu ar 266.3.1apakšpunktu šādā redakcijā:

"266.3.1

SRD: 1795-1800 MHz

ERC/REC 70-03 - Par maza darbības attāluma ierīču (SRD) lietošanu

Bezvadu skaņas ierīces"

25. Svītrot 1.pielikuma 266.2. un 266.5.apakšpunktā vārdus un skaitļus "CEPT T/R 22-07 - Radiofrekvenču joslas, to plānošana un koordinācija DCS 1800 standarta sistēmām".

26. Svītrot 1.pielikuma 266.7., 266.8., 267.2., 268.3., 269.2., 271.2., 272.2., 273.2. un 274.3.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ERC/DEC/(97)07 - ERC 1997.gada 30.jūnija lēmums par radiofrekvenču joslām universālās mobilo telekomunikāciju sistēmas (UMTS) ieviešanai".

27. Svītrot 1.pielikuma 266.7., 266.8., 267.2., 268.3., 269.2., 271.2., 272.2. un 273.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ERC/DEC/(99)25 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes Universālajai mobilo telekomunikāciju sistēmai (UMTS), kura darbojas 1900- 1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās".

28. Svītrot 1.pielikuma 266.7., 266.8., 267.2., 268.3., 269.2., 271.2., 272.2. un 273.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ERC/DEC/(00)01 - ERC 2000.gada 28.marta lēmums par frekvenču joslām zemes Universālās mobilo telekomunikāciju sistēmas (UMTS) ieviešanai, paplašinot lēmumu ERC/DEC(97)07".

29. Papildināt 1.pielikuma 266.7., 266.8., 267.2., 269.2., 271.2., 272.2. un 273.2.apakšpunkta 5.aili ar vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(06)01 - ECC 2006.gada 24.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu zemes IMT-2000/UMTS sistēmai, kura darbojas 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz un 2110-2170 MHz joslās".

30. Papildināt 1.pielikuma 280.2., 281.2., 282.2. un 283.2.apakšpunkta 5.aili ar vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(05)05 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par harmonizētu spektra izmantošanu IMT-2000/UMTS sistēmām, kuras darbojas 2500-2690 MHz joslā".

31. Aizstāt 1.pielikuma 289.1. un 289.2.apakšpunktā burtus un skaitļus "RS FX.035PMP" ar burtiem un skaitļiem "RS FX.035MP".

32. Aizstāt 1.pielikuma 290.1. un 290.2.apakšpunktā burtus un skaitļus "RS FX.037PMP" ar burtiem un skaitļiem "RS FX.037MP".

33. Aizstāt 1.pielikuma 299.3., 300.4., 301.4., 304.2., 305.2. un 306.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "ERC/DEC/(99)23 - ERC 1999.gada 29.novembra lēmums par harmonizētajām radiofrekvenču joslām, kuras nosakāmas augstas veiktspējas lokālo tīklu (HIPERLAN) ieviešanai" ar vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(04)08 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par 5 GHz frekvenču joslas harmonizētu izmantošanu bezvadu pieejas sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu (WAS/RLAN), ieviešanai".

34. Svītrot 1.pielikuma 306.5., 307.4., 308.5., 309.1. un 310.1.apakšpunktā burtus un skaitļus "RRL: 5670-6170 MHz".

35. Svītrot 1.pielikuma 306.5., 307.4., 308.5., 309.1. un 310.1.apakšpunktā vārdus "Analogās RRL Kurss-6. Lietošana atļauta tikai Lauderos".

36. Aizstāt 1.pielikuma 336.3., 338.1., 339.1. un 340.2.apakšpunktā burtus un skaitļus "RS FX.105PMP" ar burtiem un skaitļiem "RS FX.105MP".

37. Papildināt 1.pielikumu ar 375.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"375.4.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

38. Papildināt 1.pielikumu ar 376.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"376.3.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

39. Papildināt 1.pielikumu ar 377.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"377.6.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

40. Papildināt 1.pielikumu ar 378.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"378.3.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

41. Papildināt 1.pielikumu ar 379.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"379.6.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

42. Papildināt 1.pielikumu ar 380.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"380.3.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

43. Papildināt 1.pielikumu ar 381.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"381.4.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

44. Papildināt 1.pielikumu ar 382.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"382.4.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

45. Papildināt 1.pielikumu ar 383.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"383.6.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

46. Papildināt 1.pielikumu ar 384.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"384.3.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

47. Papildināt 1.pielikumu ar 385.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"385.4.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

48. Papildināt 1.pielikumu ar 386.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"386.2.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

49. Papildināt 1.pielikumu ar 387.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"387.5.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

50. Papildināt 1.pielikumu ar 388.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"388.9.

SRR: 21,65-25,65 GHz

ECC/DEC/(04)10 - ECC 2004.gada 12.novembra lēmums par frekvenču joslām automobiļu tuvdarbības radaru (SRR) ieviešanai uz laiku

Automobiļu tuvdarbības radari (SRR)"

51. Aizstāt 1.pielikuma 386.1., 387.1. un 388.3.apakšpunktā burtus un skaitļus "RS FX.260-2PMP" ar burtiem un skaitļiem "RS FX.260-2MP".

52. Aizstāt 1.pielikuma 390.1., 391.1. un 392.1.apakšpunkta 4.ailē burtus un skaitļus "FWA: 28,0525-28,4445/29,0605-29,4525 GHz" ar burtiem un skaitļiem "FWA: 27,8285-28,4445/28,9485-29,4525 GHz".

53. Aizstāt 1.pielikuma 390.1., 390.2., 391.1., 391.2., 392.1. un 392.2.apakšpunkta 5.ailē vārdus un skaitļus "ERC/DEC/(00)09 - ERC 2000.gada 19.oktobra lēmums par 27,5-29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme-Izplatījums)" ar vārdiem un skaitļiem "ECC/DEC/(05)01 - ECC 2005.gada 18.marta lēmums par 27,5-29,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu fiksētajā dienestā un nekoordinētajām Zemes stacijām fiksētajā satelītu dienestā (Zeme-Izplatījums)".

54. Aizstāt 1.pielikuma 390.1., 391.1. un 392.1.apakšpunkta 5.ailē burtus un skaitļus "RS FX.280PMP" ar burtiem un skaitļiem "RS FX.280MP".

55. Papildināt 1.pielikuma 399.1., 400.1., 401.1. un 402.1.apakšpunkta 5.aili ar vārdiem un skaitļiem "Radio saskarnes RS FX.320-1PP un RS FX.320-2MP".

56. Papildināt 1.pielikuma 414.1., 415.1. un 416.1.apakšpunkta 5.aili ar vārdiem un skaitļiem "Radio saskarne RS FX.420MP".

57. Aizstāt 1.pielikuma 441.6., 442.5. un 444.6.apakšpunkta 4.ailē burtus un skaitļus "SRD: 77-81 GHz" ar burtiem un skaitļiem "SRR: 77-81 GHz".

58. Svītrot 2.pielikuma 3.punktā vārdus un skaitļus "Datu pārraides ātrums < 34 Mb/s".

59. Izteikt 2.pielikuma 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"4. Radio saskarne RS FX.035MP

Frekvenču joslas

3410-3500/3500-3600 MHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ERC/REC 14-03 B2
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

100 MHz

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Nav noteikta

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 3500-3600 MHz, TS: 3410-3500 MHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 14 MHz

Piezīmes

5. Radio saskarne RS FX.037MP

Frekvenču joslas

3600-3700/3700-3800 MHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ERC/REC 12-08 B2.2
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

100 MHz

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Nav noteikta

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 3700-3800 MHz, TS: 3600-3700 MHz Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 14 MHz

Piezīmes"

60. Izteikt 2.pielikuma 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Radio saskarne RS FX.105MP

Frekvenču joslas

10,15-10,3/10,5-10,65 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ERC/REC 12-05
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

1,75 MHz; 3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

350 MHz

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Nav noteikta

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 10,15-10,3 GHz, TS: 10,5-10,65 GHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 30 MHz
Frekvenču josla 10,18-10,21/10,53-0,56 GHz iedalīta tikai PP radiolīnijām līdz to ekspluatācijas pārtraukšanai

Piezīmes"

61. Aizstāt 2.pielikuma 18.punktā vārdus un skaitļus "Datu pārraides ātrums < 34 Mb/s" ar vārdiem un skaitļiem "Datu pārraides ātrums > 34 Mb/s".

62. Izteikt 2.pielikuma 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"19. Radio saskarne RS FX.260-2MP

Frekvenču joslas

24,773-25,445/25,781-26,453 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija T/R 13-02
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

1008 MHz

Raidītāja izejas jauda

< 35 dBm

EIRP

< 55 dBW

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 24,773-25,445 GHz, TS: 25,781-26,453 GHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 28 MHz

Piezīmes

20. Radio saskarne RS FX.280-2MP

Frekvenču joslas

27,8285-28,4445/28,9485-29,4525 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija T/R 13-02
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz; 112 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

1008 MHz

Raidītāja izejas jauda

< 35 dBm

EIRP

< 55 dBW

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 27,9405-28,4445
TS: 28,9485-29,4525 GHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 28 MHz

Piezīmes"

63. Papildināt 2.pielikumu ar 20.1 un 20.2punktu šādā redakcijā:

"20.1 Radio saskarne RS FX.320-1PP

Frekvenču joslas

32,375-32,571/33,187-33,383 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ pielietojums

PP radiolīnijas

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)

Radiokanālu solis

7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; maksimālais kanāla platums 56 MHz

Radiokanāla dupleksais atdalījums

812 MHz

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Katrai radiostacijai individuāli

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Piezīmes

20.2 Radio saskarne RS FX.320-2MP

Frekvenču joslas

31,815-32,347/32,627-33,159 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ pielietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ERC/REC (01)02
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

3,5 MHz; 7 MHz; 14 MHz; 28 MHz; 56 MHz

Radiokanālu dupleksais atdalījums

812 MHz

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences FDD gadījumā - CRS: 31,815-32,347 GHz
TS: 32,627-33,159 GHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 28 MHz

Piezīmes"

64. Papildināt 2.pielikumu ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Radio saskarne RS FX.420MP

Frekvenču joslas

40,5-42/42-43,5 GHz

Radiosakaru sistēmas konfigurācija/ lietojums

Daudzpunktu (MP). Pieļaujama arī atsevišķu PP savienojumu izmantošana MP sistēmas ietvaros
Bezvadu piekļuve

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija ECC/REC/(01)04
Frekvenču dalījuma duplekss (FDD)
Laikdales duplekss (TDD)

Radiokanālu solis

Nav noteikts

Radiokanālu dupleksais atdalījums

1500 MHz simetriska FDD sistēmām

Raidītāja izejas jauda

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

EIRP

Atbilstoši norādītajiem lēmumiem vai rekomendācijām

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāli radiofrekvenču piešķīrumi iedalīto frekvenču bloku robežās

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

Raidīšanas frekvences simetriska FDD gadījumā -
CRS: 40,5-42 GHz
TS: 42-43,5 GHz
Viena frekvenču bloka maksimālais platums ir 250 MHz

Piezīmes"

65. Izteikt 2.pielikuma 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Radio saskarne RS LM. 450

Frekvenču joslas

450,0000-457,5000 MHz;
460,0000-467,5000 MHz

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

Radiokanālu plānojums

CEPT rekomendācija T/R 25-08; frekvenču dalījuma duplekss

Radiokanālu solis

200 kHz; 1,25 MHz

Raidītāja izejas jauda ERP

< 14 dBW;
<
26 dBW

Radiokanāla dupleksais atdalījums

10 MHz

Radiofrekvenču piešķīrumu noteikšanas veids

Individuāls radiofrekvenču piešķīrums

Radiofrekvenču izmantošanas papildu nosacījumi

200 kHz radiokanālu solis:
raidīšanas frekvences ML: 450,10000- 457,5000 MHz;
FB: 460,1000-467,5000 MHz;
1,25 MHz radiokanālu solis:
kanālu centrālās frekvences raidīšanai
ML1: 451,1250 MHz/FB1: 461,1250 MHz
ML2: 452,3750 MHz/FB2: 462,3750 MHz
ML3: 453,9750 MHz/FB3: 463,9750 MHz
ML4: 455,2250 MHz / FB4: 465,2250 MHz
ML5: 456,4750 MHz/FB5: 466,4750 MHz
Minimālā aizsargjosla starp sistēmām, kuras izmanto 200 kHz un 1,25 MHz kanālu soli: 200 kHz

Piezīmes"

66. Izteikt 3.pielikuma I nodaļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3.

Publisko ciparu mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas vai kuras darbojas starptautiski noteiktajos DMO vai AGA kanālos"

67. Izteikt 3.pielikuma I nodaļas 11.punktu šādā redakcijā:

"11.

Bezvadu platjoslas datu pārraides sistēmas un bezvadu piekļuves sistēmu (ieskaitot bezvadu lokālo tīklu) radioiekārtas (WAS/RLAN)"

68. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Publisko ciparu mobilo radiosakaru sistēmu galiekārtas, kuru darbību vada sistēmas bāzes stacijas vai kuras darbojas starptautiski noteiktajos DMO vai AGA kanālos

3.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Piezīmes

380-385/390-395 MHz

Ārkārtas dienestu TETRA

380-380,15 MHz

Ārkārtas dienestu TETRA DMO

384,8-385 MHz

Ārkārtas dienestu TETRA AGA

445,2-445,3 MHz

Ciparu sistēmu DMO

450-457,5 MHz/460-467,5 MHz

Platjoslas ciparu sistēmas ar 200 KHz vai 1,25 MHz radiokanālu soli

458,1125-460 MHz/468,1125-470 MHz

Šaurjoslas ciparu sistēmas ar kanālu soli līdz 25 kHz

870-876 MHz/915-921 MHz

Platjoslas ciparu sistēmas ar 200 KHz vai 1,25 MHz radiokanālu soli"

69. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālais kanāla platums

1427-1452 MHz un 1492-1517 MHz

2 MHz

3410-3600 MHz

14 MHz

3600-3800 MHz

14 MHz

10150-10300 MHz/10500-10650 MHz

30 MHz

24773-25445 MHz/25781-26453 MHz

Nav noteikts

27940,5-28444,5 MHz/28948,5-29452,5 MHz

Nav noteikts

31815-32347 MHz/32627-33159 MHz

Nav noteikts

40500-42000 MHz/42000-43500 MHz

Nav noteikts"

70. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Radioierīces identifikācijai (RFID)

9.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda

Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

a) 2446-2454 MHz

EIRP 500 mW

Maksimālais darbības cikls līdz 100 %

EIRP 4 W

Ierīcēm ar jaudu virs 500 mW lietošana tikai telpās un maksimālais darbības cikls 15 % jebkurā 200 ms periodā (30 ms ieslēgts/ 170 ms izslēgts). FHSS modulācijas metode

b1) 865-868 MHz

ERP 100 mW

LBT tehnoloģija, ieteicama frekvences pārskaņošanās iespēja.
Kanālu solis 200 kHz

b2) 865,6-867,6 MHz

ERP 2 W

LBT tehnoloģija, ieteicama frekvences pārskaņošanās iespēja.
Kanālu solis 200 kHz

b3) 865,6-868 MHz

ERP 500 mW

LBT tehnoloģija, ieteicama frekvences pārskaņošanās iespēja.
Kanālu solis 200 kHz

9.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi:

9.2.1. frekvenču joslā a):

9.2.1.1. RFID izstarojums ārpus ēkām 10 m attālumā nepārsniedz lauka intensitāti, kas ekvivalenta ārpus ēkām tajā pašā attālumā uzstādītas RFID lauka intensitātei. Ja ēkā ir vairākas telpas (piemēram, veikali), šis noteikums attiecas uz attiecīgās telpas robežām ēkā;

9.2.1.2. antenas diagramma ir < ± 45° horizontālā plaknē un nodrošina > 15 dB vājinājumu ārpus tās;

9.2.1.3. RFID, kas var pārsniegt 500 mW jaudu, ir aprīkotas ar ierīcēm automātiskai jaudas regulēšanai, kas nodrošina izstarotās jaudas samazināšanu (zem 500 mW). Šī automātiskā jaudas regulēšana nodrošina jaudas samazināšanu līdz līmenim, ne augstākam par 500 mW gadījumos, kad RFID tiek pārvietota ārpus ēkas vai telpas, kā norādīts iepriekš;

9.2.2. frekvenču joslās b1), b2), b3):

9.2.2.1. kanālu centrālā frekvence ir 864,9 MHz + (0,2 MHz x kanāla numurs). b1) joslā kanālu numuri no 1 līdz 15, b2) joslā - 4 līdz 13, b3) joslā - 4 līdz 15;

9.2.2.2. FHSS, kā arī cita spektru paplašinoša modulācijas metode nav atļauta;

9.2.2.3. antenas diagramma ir < ± 45° un < ± 35° horizontālā plaknē attiecīgi 100-500 mW un 500 mW-2W izstarotai jaudai."

71. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 11.punkta nosaukumu un 11.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11. Bezvadu platjoslas datu pārraides sistēmas un bezvadu piekļuves sistēmu, ieskaitot bezvadu lokālo tīklu, radioiekārtas (WAS/RLANs)

11.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda

Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

2400-2483,5 MHz

EIRP 100 mW

DSSS modulācijas metode, maksimālais EIRP blīvums ne lielāks par -20 dBW/1 MHz

2400-2483,5 MHz

EIRP 100 mW

FHSS modulācijas metode, maksimālais EIRP blīvums ne lielāks par -10 dBW/100 kHz

5150-5250 MHz

Maksimālā vidējā EIRP 200 mW

Lietošana tikai telpās.
Maksimālais vidējās EIRP blīvums ne lielāks par 0,25 mW/25 kHz jebkurā 25 kHz joslā

5250-5350 MHz

Maksimālā vidējā EIRP 200 mW

Lietošana tikai telpās.
Maksimālais vidējās EIRP blīvums ne lielāks par 10 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā.
Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvenču izvēli (DFS) un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 3 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB

5470-5725 MHz

Maksimālā vidējā EIRP 1 W

Lietošana telpās un ārpus telpām.
Maksimālais vidējās EIRP blīvums ne lielāks par 50 mW/MHz jebkurā 1 MHz joslā.
Radioiekārtas nodrošina dinamisku frekvenču izvēli (DFS) un automātisku raidītāja jaudas regulēšanu (TPC) vismaz 3 dB robežās. Ja TPC netiek izmantota, maksimālā vidējā jauda un attiecīgais maksimālais vidējās jaudas blīvums tiek samazināts par 3 dB"

72. Svītrot 3.pielikuma II nodaļas 11.2.apakšpunkta trešo teikumu.

73. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 12.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla, kanāli

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda

Atļautais maksimālais darbības cikls

Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

868,6-868,7 MHz

ERP 10 mW

0,1 %

Kanālu tīkls ar 25 kHz soli. Visa josla ir izmantojama arī kā viens kanāls platjoslas datu pārraidei

869,250-869,300 MHz

ERP 10 mW

0,1 %

Maksimālais kanāla platums 25 kHz

869,650-869,700 MHz

ERP 25 mW

10 %

Maksimālais kanāla platums 25 kHz

869,200-869,250 MHz

ERP 10 mW

0,1 %

Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālais kanāla platums 25 kHz

169,4750-169,4875 MHz

ERP 10 mW

0,1 %

Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālais kanāla platums 12,5 kHz

169,5875-169,6000 MHz

ERP 10 mW

0,1 %

Tikai radioiekārtas briesmu signāliem sadzīvē. Maksimālais kanāla platums 12,5 kHz"

74. Izteikt 3.pielikuma II nodaļas 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Bezvadu ierīces skaņas signālu pārraidei

17.1. Tehniskās prasības

Frekvenču josla, kanāli

Maksimālā efektīvā izstarotā jauda

Izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

a) 863-865 MHz

ERP 10 mW

Maksimālais darbības cikls līdz 100 %

b) 864,8-865 MHz

ERP 10 mW

Maksimālais darbības cikls līdz 100 %. Kanālu solis 50 kHz. Analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces

c) 1795-1800 MHz

EIRP 20 mW

Maksimālais darbības cikls līdz 100 %

d) 87,5-108 MHz

ERP 50 nW

Maksimālais darbības cikls līdz 100 %. Kanālu solis 200 kHz

17.2. Kopējie izmantošanas nosacījumi, ierobežojumi

Bezvadu ierīcēm skaņas signālu pārraidei pieskaitāmi bezauklas skaļruņi, bezauklas austiņas, bezauklas austiņas portatīvai izmantošanai (piemēram, portatīvās CD, kasešu vai radioierīces, ko pārnēsā persona), bezauklas austiņas lietošanai automašīnā kopā ar radio vai mobilo telefonu un citas ierīces, ausī liekamas monitoringa ierīces lietošanai koncertos un izrādēs.

Analogās šaurjoslas balss sakaru ierīces (piemēram, bērnu balss monitori, durvju atvēršanas sistēmas) lieto tikai b) joslā."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Satiksmes ministrs A.Šlesers
24.03.2007