Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.190

Rīgā 2007.gada 20.martā (prot. Nr.19 28.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 85.nr.; 2005, 210.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.11. un 2.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.11. iespēju klientam saņemt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību saskaņā ar veselības aprūpes jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem;

2.12. sadarbību ar klienta pašvaldības sociālo dienestu, Sociālo pakalpojumu pārvaldi un citām institūcijām."

2. Papildināt noteikumus ar 73.6. un 73.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.6. klienta rehabilitācijas plāna izstrāde;

73.7. ar pakalpojumu sniegšanu un to izmaksām saistītās informācijas dokumentēšana."

3. Papildināt noteikumus ar 77.8. un 77.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"77.8. klienta rehabilitācijas plāna izstrāde;

77.9. ar pakalpojumu sniegšanu un to izmaksām saistītās informācijas dokumentēšana."

4. Papildināt noteikumus ar XVIII1, XVIII2, XVIII3 un XVIII4 nodaļu šādā redakcijā:

"XVIII1. Prasības pusceļa mājām

100.1 Pusceļa mājā sniedz īslaicīgus (līdz 24 mēnešiem) sociālās rehabilitācijas pakalpojumus klientiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem nav nepieciešama atrašanās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, lai apgūtu iemaņas patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī).

100.2 Pakalpojumus klientiem pusceļa mājā sniedz sociālais darbinieks kopā ar sociālo rehabilitētāju vai sociālo aprūpētāju. Pusceļa mājas vadītājs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus.

100.3 Pusceļa mājā klientam nodrošina:

100.31. sociālo rehabilitāciju un uzraudzību;

100.32. dzīvojamo istabu, kurā izvieto ne vairāk kā divus klientus (ne mazāk kā 6 m2 vienai personai);

100.33. koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem;

100.34. virtuvi, kurā ir:

100.34.1. elektriskā cepeškrāsns;

100.34.2. elektriskā plīts;

100.34.3. galds vai darba virsma ēdiena sagatavošanai;

100.34.4. ledusskapis;

100.34.5. skapis traukiem un virtuves piederumiem;

100.35. ne mazāk kā vienu dušu, tualeti ar roku mazgātni astoņām personām;

100.36. telpu vai vietu klientu personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai;

100.37. gultas veļu un dvieļus, ja nepieciešams.

100.4 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:

100.41. klienta sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanu, nosakot sasniedzamos mērķus un prognozējamo laiku to sasniegšanai, kā arī paredzot apgūt šādas sadzīves un pašaprūpes iemaņas:

100.41.1. personiskās naudas izlietojuma plānošana;

100.41.2. iepirkšanās un citu sadzīves iemaņu apgūšana;

100.41.3. ēdiena gatavošana, dzīvojamo telpu un teritorijas uzkopšana;

100.41.4. sava apģērba mazgāšana, gludināšana un apavu kopšana;

100.41.5. izpratne par darba lomu cilvēka dzīvē, darba attiecībām un samaksu;

100.41.6. spēja orientēties apkārtējā vidē;

100.41.7. saskarsme ar līdzcilvēkiem;

100.42. rehabilitācijas procesa izvērtēšanu ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

100.5 Izbeidzot sociālās rehabilitācijas kursu pusceļa mājā, pakalpojuma sniedzējs sagatavo kopsavilkumu par sociālās rehabilitācijas plāna izpildes gaitu un sniedz atzinumu par klienta piemērotību patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī).

100.6 Sociālā pakalpojuma sniedzējs pusceļa mājā izveido klienta lietu, kurā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

100.61. dokumentu, kas apliecina nepieciešamību klientam dzīvot pusceļa mājā;

100.62. klienta sociālās rehabilitācijas plānu un tā īstenošanas aprakstu;

100.63. atzinumu par klienta piemērotību patstāvīgai dzīvei vai dzīvei grupu mājā (dzīvoklī);

100.6 4. sadarbības līgumu starp klientu un pakalpojuma sniedzēju;

100.65. klienta parakstītu apliecinājumu par iepazīšanos ar iekšējās kārtības noteikumiem;

100.66. klienta iesniegumu.

XVIII2. Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus cilvēku tirdzniecības upuriem

100.7 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

100.71. speciālistu komisijas nolikuma izstrādi;

100.72. speciālistu komisijas lēmumu pieņemšanas kārtības izstrādi;

100.73. klienta nokļūšanu pie pakalpojumu sniedzēja, ja klients to nevar izdarīt patstāvīgi;

100.74. drošu patvērumu un klienta izmitināšanu, ja nepieciešams, sadarbojoties ar tiesībaizsardzības iestādēm;

100.75. klienta konfidencialitāti un datu aizsardzību;

100.76. klienta rehabilitācijas plāna izstrādi, nosakot nepieciešamo pakalpojumu apjomu un pakalpojumu saņemšanas ilgumu;

100.77. psihosociālu palīdzību un individuālas speciālistu konsultācijas (piemēram, sociālā darbinieka, psihologa, jurista, ārstniecības personas) atbilstoši rehabilitācijas plānam;

100.78. atbalstu klientam kriminālprocesa laikā un, ja nepieciešams, arī pēc tā;

100.79. ēdināšanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, kā arī iespējas klientam apgūt vai uzlabot pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņas;

100.710. klienta iesaistīšanos apmācības un izglītības programmās, kas sekmē klienta reintegrāciju sabiedrībā;

100.7 11. ja nepieciešams, piecas bezmaksas konsultācijas klientam pēc pakalpojumu kursa pabeigšanas;

100.712. šādas atbilstoši aprīkotas telpas:

100.712.1. dzīvojamās istabas;

100.712.2. atpūtas telpas;

100.712.3. telpas individuālajām konsultācijām;

100.712.4. sanitārās telpas;

100.712.5. ēdamtelpas;

100.712.6. telpas un aprīkojumu apģērba un veļas mazgāšanai un glabāšanai.

100.8 Pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar valsts drošības iestādēm, kā arī pakalpojumu sniegšanas laikā palīdz īstenot cietušā pārstāvību kriminālprocesā, ja klients to pilnvaro.

100.9 Pakalpojumu sniedzēja institūcijā pakalpojumus sniedz sociālā darba speciālists un psihologs. Institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus.

100.10 Pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar klienta pašvaldības sociālo dienestu, Sociālo pakalpojumu pārvaldi, tiesībaizsardzības iestādēm un citām institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu.

XVIII3. Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz pakalpojumus no psihoaktīvām vielām atkarīgiem bērniem un pilngadīgām personām

100.11 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina:

100.111. individuālās un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai atsevišķi bērniem līdz 14 gadu vecumam, bērniem no 14 līdz 18 gadu vecumam un pilngadīgiem klientiem;

100.112. aktīvās atpūtas un sporta nodarbības;

100.113. iespējas apgūt un uzlabot pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņas;

100.114. kvalitatīvu bērna vecumam, veselības stāvoklim un uztura normām atbilstošu ēdināšanu ne retāk kā četras reizes dienā, pilngadīgiem klientiem - ne retāk kā trīs reizes dienā;

100.115. bērniem - iespēju apgūt atbilstošu vispārējās izglītības programmu, pilngadīgiem klientiem - sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, darba devējiem, izglītības iestādēm un citām iestādēm - iespēju iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos;

100.116. šādas atbilstoši aprīkotas telpas:

100.116.1. dzīvojamās istabas;

100.116.2. telpas individuālajām nodarbībām un grupu psihokorekcijas nodarbībām psihisko procesu attīstīšanai;

100.116.3. atpūtas telpas;

100.116.4. sanitārās telpas;

100.116.5. ēdamtelpas;

100.116.6. telpas un aprīkojumu apģērba un veļas mazgāšanai un glabāšanai;

100.116.7. sporta nodarbībām piemērotas telpas un sporta inventāru;

100.116.8. mīksto inventāru (piemēram, gultas piederumus, veļu, dvieļus) un nepieciešamos higiēnas līdzekļus.

100.12 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina bērnam pakalpojumu uz laiku līdz 18 mēnešiem, ievērojot šādas prasības:

100.12 1. motivāciju jeb sākuma adaptāciju nodrošina līdz četriem mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi motivācijas laikā ir šādi:

100.121.1. bērna norobežošana no psihoaktīvo vielu lietotāju vides;

100.121.2. bērna iepazīstināšana ar sociālās rehabilitācijas institūcijas noteikumiem un programmas būtību;

100.121.3. bērna personības psihiskā un somatiskā stāvokļa, kā arī rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana;

100.121.4. individuāla rehabilitācijas plāna sastādīšana. Plānā iekļauj:

100.121.4.1. vides terapiju (piemēram, režīms, dienas kārtība);

100.121.4.2. nodarbinātību, darba terapiju;

100.121.4.3. grupu terapiju;

100.121.4.4. individuālu psihokorekciju psihisko procesu attīstīšanai;

100.121.4.5. sporta nodarbības un citas alternatīvas nodarbības;

100.121.4.6. kultūras pasākumus;

100.121.4.7. vispārējās izglītības (vidējās un pamatizglītības) apguvi atbilstoši vispārizglītojošās skolas programmām, ja nepieciešams, tās individuāli piemērojot bērnam;

100.121.4.8. psihologa darbu (piemēram, diagnostikas testi);

100.121.4.9. psihoaktīvo vielu skrīningtestu (ja nepieciešams, lietojot ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus);

100.121.5. bērna iesaistīšana rehabilitācijas procesā;

100.121.6. motivācijas nostiprināšana, lai bērns spētu atteikties no psihoaktīvo vielu lietošanas;

100.122. pamata rehabilitāciju nodrošina no sešiem līdz desmit mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi pamata rehabilitācijas laikā ir šādi:

100.122.1. bērna iekļaušana sociālās rehabilitācijas institūcijas režīmā un kolektīvā, pakāpeniski panākot viņa personības pozitīvu attīstību un sociālo normu apgūšanu;

100.122.2. audzinošu un socioterapeitisku metodiku (tehnoloģiju) īstenošana;

100.122.3. sociālās rehabilitācijas programmas nodrošināšana bērna individuālās atveseļošanas procesā, attīstot un stabilizējot viņa dzīves prasmes;

100.122.4. bērna psiholoģiskā un somatiskā veselības stāvokļa uzlabošana, palīdzot atbrīvoties no psihoaktīvo vielu lietošanas sekām;

100.122.5. resocializācijas iemaņu pakāpeniska attīstīšana;

100.123. stabilizāciju nodrošina no diviem līdz četriem mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi stabilizācijas laikā ir šādi:

100.123.1. ar psihoterapeitisko un socioterapeitisko metodiku (tehnoloģiju) palīdzību apgūto iemaņu praktiska nostiprināšana problēmsituācijās;

100.123.2. pakāpeniska ierobežojošā režīma samazināšana un bērna sagatavošana, lai pabeigtu rehabilitācijas procesu;

100.123.3. patstāvīgu lēmumu pieņemšanas un rīcības iemaņu praktiska attīstīšana;

100.123.4. personības īpašību, uzvedības normu stabilizācija, lai bērns būtu spējīgs atteikties no psihoaktīvo vielu lietošanas.

100.13 Pakalpojumu sniedzējs nodrošina pilngadīgam klientam pakalpojumu uz laiku līdz 12 mēnešiem, ievērojot šādas prasības:

100.131. motivāciju jeb sākuma adaptāciju nodrošina no desmit dienām līdz 1,5 mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi motivācijas laikā ir šādi:

100.131.1. motivācijas stabilizēšana, lai klients spētu atteikties no psihoaktīvo vielu lietošanas un brīvprātīgi pieņemtu lēmumu saņemt sociālo rehabilitāciju sociālās rehabilitācijas institūcijā;

100.131.2. iepazīstināšana ar sociālās rehabilitācijas programmas būtību;

100.131.3. motivācijas stabilizēšanas uzsākšana, izmantojot socioterapeitisko metodiku;

100.132. pamata rehabilitāciju nodrošina no diviem līdz 2,5 mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi pamata rehabilitācijas laikā ir šādi:

100.132.1. personas norobežošanās no psihoaktīvo vielu lietotāju vides un uzskatiem un integrēšanās grupā;

100.132.2. pašpalīdzības plāna veidošana un izpilde, nodrošinot individuālo somatisko un psihosociālo problēmu korekciju;

100.132.3. iepazīšanās ar sociālās rehabilitācijas programmas būtību un sociālās rehabilitācijas institūcijas noteikumiem;

100.132.4. personas psihiskā un somatiskā stāvokļa, kā arī rehabilitācijas potenciāla izvērtēšana;

100.132.5. iesaistīšana sociālās rehabilitācijas procesā;

100.132.6. individuāla rehabilitācijas plāna sastādīšana, plānā iekļaujot:

100.132.6.1. vides terapiju (piemēram, režīms, dienas kārtība);

100.132.6.2. nodarbinātību veicinošus pasākumus;

100.132.6.3. darba terapiju;

100.132.6.4. grupu terapiju;

100.132.6.5. individuālo psihoterapiju;

100.132.6.6. sporta nodarbības un citas alternatīvas nodarbības;

100.132.6.7. kultūras pasākumus;

100.132.6.8. psihologa konsultācijas;

100.132.6.9. psihoaktīvo vielu skrīningtestu (ja nepieciešams, lietojot ķīmiski toksikoloģiskos izmeklējumus);

100.132.7. motivācijas nostiprināšana, lai persona spētu atteikties no psihoaktīvo vielu lietošanas;

100.132.8. terapijas noteikšana;

100.132.9. motivācijas stabilizēšana, izmantojot socioterapeitisko metodiku;

100.132.10. personas piedalīšanās ergoterapijā;

100.132.11. personas individuālās uzvedības korekcija;

100.132.12. psiholoģiski sociālā stāvokļa atjaunošana grupā;

100.132.13. piedalīšanās individuālā psiholoģiskā terapijā;

100.132.14. piedalīšanās grupu psihosociālajās nodarbībās (piemēram, grupu terapija, sociodrāma, mākslas terapija);

100.133. stabilizāciju nodrošina līdz sešiem mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi stabilizācijas laikā ir šādi:

100.133.1. personas iekļaušana rehabilitācijas institūcijas režīmā un grupā, pakāpeniski veicinot personības pozitīvu attīstību un sociālo normu apguvi;

100.133.2. somatiskās, klīniski psiholoģiskās intervences un socioterapeitisko metodiku (tehnoloģiju) īstenošana;

100.133.3. rehabilitācijas programmas nodrošināšana personas individuālai terapijai;

100.133.4. terapija un uzraudzība;

100.133.5. pakāpeniska resocializācijas iemaņu attīstīšana;

100.134. sociālo adaptāciju nodrošina līdz diviem mēnešiem saskaņā ar individuālo programmu. Galvenie uzdevumi sociālās adaptācijas laikā ir šādi:

100.134.1. resocializācijas iemaņu praktiska lietošana sociālā vidē;

100.134.2. personības īpašību, garīgās attīstības un sociālo uzvedības normu analīze;

100.134.3. ar psihometrisko un sociometrisko metodiku (tehnoloģiju) palīdzību apgūto iemaņu praktiska nostiprināšana problēmsituācijās;

100.134.4. klīniski bioloģiskā stāvokļa stabilizācijas turpināšana;

100.134.5. patstāvīgu lēmumu pieņemšanas un rīcības iemaņu praktiska attīstīšana;

100.134.6. stabilizācija;

100.135. nobeigumā nodrošina:

100.135.1. personas pasaules izjūtas un vērtību sistēmas nostiprināšanu;

100.135.2. ar psihoterapeitisko un socioterapeitisko metodiku (tehnoloģiju) palīdzību apgūto iemaņu praktisku nostiprināšanu problēmsituācijās;

100.135.3. personības īpašību un uzvedības normu stabilizāciju, kā arī praktisku lietošanu sociālajā vidē.

100.14 Pakalpojumu sniedzēja institūcijā pakalpojumus sniedz sociālais darbinieks un psihologs. Institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanā piesaistīt citus speciālistus.

100.15 Lai sekmīgi reintegrētu klientu sabiedrībā, pakalpojumu sniedzējs sadarbojas ar klienta dzīvesvietas pašvaldības sociālo dienestu un citām institūcijām, nodrošinot informācijas apmaiņu, kā arī klienta ģimenes locekļiem un personām, kas dzīvo ar klientu vienā mājsaimniecībā, ja nepieciešams, iesaistot minētās personas sociālās rehabilitācijas procesā.

XVIII4. Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus

100.16 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

100.161. iespēju iegūt profesionālo pamatizglītību, arodizglītību, profesionālo vidējo izglītību vai pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, nodrošina profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas, kā arī iespēju atjaunot darbspējas, apvienojot individuālo sociālo rehabilitāciju ar medicīniskās rehabilitācijas elementiem atbilstoši klienta funkcionālajiem traucējumiem, spējām un attīstības līmenim, lai sasniegtu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteiktos profesionālās izglītības mērķus;

100.162. individuālu sociālās rehabilitācijas programmu, ņemot vērā invaliditātes atšķirīgos veidus un izpausmes (piemēram, zīmju valodas tulka nepieciešamība, Braila raksta lietošana apmācības procesā, tehnisko palīglīdzekļu izmantošana, darba vietas pielāgošana, konsultācijas un palīdzība sociālo problēmu risināšanā);

100.163. kvalificētu pedagoģisko personālu, sociālos pedagogus, sociālos darbiniekus, psihologus, ergoterapeitus un medicīnisko personālu atkarībā no pakalpojuma saņēmēju skaita, viņu funkcionālo traucējumu smaguma pakāpes un rakstura;

100.164. telpu pieejamību klientiem ar pārvietošanās grūtībām;

100.165. ēdināšanu un dienesta viesnīcas pakalpojumus;

100.166. pilnvērtīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas;

100.167. sagatavošanas kursu iepriekšējo zināšanu nostiprināšanai un komunikācijas prasmju pilnveidošanai klientiem, kuriem izvērtēšanas laikā pirms profesionālās izglītības iegūšanas ir konstatēts nepietiekams profesijas apgūšanai nepieciešamo pamatzināšanu līmenis;

100.168. konsultatīvu atbalstu klientiem, kuri saņēmuši profesionālās rehabilitācijas kursu, bet tiem funkcionālo traucējumu dēļ ir grūtības patstāvīgi integrēties darba tirgū.

100.17 Lai nodrošinātu sniegtā pakalpojuma efektivitāti un klientu iesaistīšanos darba tirgū, pakalpojuma sniedzējs sadarbojas ar darba devējiem, Nodarbinātības valsts aģentūru, klientu radiniekiem, sabiedriskajām organizācijām, kuras pārstāv invalīdu intereses, un pašvaldībām, kuru administratīvajā teritorijā klients ir deklarējis dzīvesvietu."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
24.03.2007