Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.143

Rīgā 2007.gada 27.februārī (prot. Nr.16 7.§)
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 15.1 panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.535 "Lauk­saimniecībā vai mežsaimniecībā izmantojamo traktoru, piekabju un to sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. jauniem T1, T2 un T3 kategorijas transportlīdzekļiem, kuru tips ir apstiprināts līdz 2005.gada 1.jūlijam un kurus nodos ekspluatācijā līdz 2009.gada 1.jūlijam;".

2. Svītrot 23.1.3.apakšpunktu.

3. Papildināt noteikumus ar 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"54. Transportlīdzekļiem, kas neatbilst šo noteikumu prasībām, centrs no 2007.gada 1.jūlija neizsniedz EK tipa apstiprinājumus, kā arī neatzīst EK tipa apstiprinājumus, kas šiem transportlīdzekļiem piešķirti citās Eiropas Ekono­mikas zonas valstīs.

55. Šo noteikumu prasībām neatbilstošo jauno transportlīdzekļu atbilstī­bas sertifikāti no 2009.gada 1.jūlija vairs nav izmantojami, reģistrējot, pārdodot un nododot ekspluatācijā minētos transportlīdzekļus."

4. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 59.punktu šādā redakcijā:

"59) Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīvas 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņ­traktoriem."

5. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" 1.punktu šādā redakcijā:

"1.

74/151/EEK

82/890/EEK

Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp. 45

88/410/EEK

Komisijas 1988.gada 21.jūnija Direktīva 88/410/EEK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/151/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru daļām un parametriem

200, 26.7.1988., lpp. 27

97/54/EK

Eiropas Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp. 24

98/38/EK

Komisijas 1998.gada 3.jūnija Direktīva 98/38/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 74/151/EEK attiecībā uz noteiktām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru detaļām un parametriem

170, 16.6.1998., lpp. 13

2006/26/EK

Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīva 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

65, 7.3.2006.,
lpp. 22"

6. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" 9.punktu šādā redakcijā:

"9.

77/311/EEK

82/890/EEK

Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp. 45

97/54/EK

Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp. 24

2006/26/EK

Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīva 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

65, 7.3.2006.,
lpp. 22"

7. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" 13.punktu šādā redakcijā:

"13.

78/933/EEK

82/890/EEK

Padomes 1982.gada 17.decembra Direktīva 82/890/EEK, ar ko groza direktīvas par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

378, 31.12.1982., lpp. 45

97/54/EK

Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp. 24

1999/56/EK

Komisijas 1999.gada 3.jūnija Direktīva 1999/56/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 78/933/EEK attiecībā uz apgaismes ierīču un gaismas signālierīču uzstādīšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoros

146, 11.6.1999., lpp. 31

2006/26/EK

Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīva 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

65, 7.3.2006.,
lpp. 22"

8. Izteikt 1.pielikuma B nodaļas I daļas tabulas "Atsevišķo direktīvu grozījumi" 22.punktu šādā redakcijā:

"22.

89/173/EEK

97/54/EK

Parlamenta un Padomes 1997.gada 23.septembra Direktīva 97/54/EK, ar ko attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru maksimālo projektēto ātrumu groza Padomes Direktīvas 74/150/EEK, 74/151/EEK, 74/152/EEK, 74/346/EEK, 74/347/EEK, 75/321/EEK, 75/322/EEK, 76/432/EEK, 76/763/EEK, 77/311/EEK, 77/537/EEK, 78/764/EEK, 78/933/EEK, 79/532/EEK, 79/533/EEK, 80/720/EEK, 86/297/EEK, 86/415/EEK un 89/173/EEK

277, 10.10.1997., lpp. 24

2000/1/EK

Komisijas 2000.gada 14.janvāra Direktīva 2000/1/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 89/173/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dažām lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoru sastāvdaļām un parametriem

21, 26.1.2000., lpp. 16

2006/26/EK

Komisijas 2006.gada 2.marta Direktīva 2006/26/EK, ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvas 74/151/EEK, 77/311/EEK, 78/933/EEK un 89/173/EEK attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības riteņtraktoriem

65, 7.3.2006.,
lpp. 22"

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - īpašu uzdevumu ministrs Eiropas Savienības līdzekļu apguves lietās N.Broks
03.03.2007