Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

2007.gada 26.janvārī (prot. Nr.2, 10.§)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošajos noteikumos nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē"

 

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14. panta 3. daļu, 43. panta 1. daļas 13. punktu un likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 3. un 4. daļu

 

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 17.01.2006. saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļu maksātājiem Rēzeknē" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 2.1.1. punktu šādā redakcijā - "pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;".

1.2. Izteikt 2.1.2. punktu šādā redakcijā - "nestrādājošiem pensionāriem, kuru pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz 120 LVL mēnesī katram, un kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas;".

1.3. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu jaunā redakcijā (Pielikums Nr. 1).

Pielikums Nr.1

Rēzeknes pilsētas domes

2007.gada 26.janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.2

Iesniedzamo dokumentu saraksts

Rēzeknes pilsētas domes 2006.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu nodokļa maksātājiem Rēzeknē" 2.1.1., 2.1.2. un 2.1.3. punktā minēto personu iesniegumiem pievienojami šādi dokumenti:

1. Deklarētās dzīvesvietas izziņa.

2. 2.1.1.punktā minētajām personām - Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas kopija vai invalīda apliecības kopija, uzrādot oriģinālus.

3. 2.1.2.punktā minētajām personām - Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas un piemaksas apmēru.

4. 2.1.3.punktā minētajām personām - Rēzeknes pilsētas domes sociālās pārvaldes izziņa par trūcīgās ģimenes statusa piešķiršanu.

5. 2.1.1. un 2.1.2.punktā minētajām personām - rakstisku apliecinājumu, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs J.G.Vjakse

24.02.2007