Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Grozījumi Publisko iepirkumu likumā

Izdarīt Publisko iepirkumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Citi pasūtītāja finansētie projekti

(1) Ja pasūtītājs no saviem līdzekļiem vai no Eiropas Savienības politiku instrumentu un nacionālā līdzfinansējuma līdzekļiem finansē tāda līguma izpildi, kas nav minēts šā likuma 6.pantā, iepirkuma procedūras un to piemērošanas kārtību, kā arī personas, kuras piemēro šīs procedūras, nosaka Ministru kabinets.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija. Šīs daļas izpratnē kompensācija ir naudas summa, kas aprēķināta pēc noteiktas likmes un tiek izsniegta kā atlīdzība par konkrēta mērķa īstenošanu."

2. Izslēgt 8.panta septītajā daļā vārdus un skaitļus "(izņemot 24.kategorijas pakalpojumus, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu)".

3. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktā skaitli un vārdu "7.pantā";

izslēgt 5.punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7. Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par invalīdu biedrību uzņēmumiem, kuriem nepiemēro likumā noteiktās iepirkuma procedūras" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 20.nr.).

8. Ja pirms dienas, kad stājies spēkā grozījums šā likuma 8.panta septītajā daļā, ir izsludināta iepirkuma procedūra par līguma noslēgšanu, kura priekšmets ir šā likuma 2.pielikuma B daļas 24.kategorijā minētie pakalpojumi, kuru paredzamā līgumcena ir lielāka par 50 000 latu, attiecīgā iepirkuma procedūra pabeidzama saskaņā ar šā likuma noteikumiem, kas bija spēkā attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas dienā."

Pārejas noteikums

Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.37 "Grozījums Publisko iepirkumu likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 5.nr.).

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2007.gada 8.februārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2007.gada 19.februārī
20.02.2007