Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.108

Rīgā 2007.gada 13.februārī (prot. Nr.12 13.§)
Noteikumi par valsts nodevu par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem
Izdoti saskaņā ar Imigrācijas likuma 6.pantu un likuma "Par Eiropas
Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusu Latvijas Republikā" 4.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka valsts nodevas likmes par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem, kā arī valsts nodevas maksāšanas kārtību un personas, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas.

2. Valsts nodevas likmes par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

2.1. vienreizējās un divreizējās vīzas pieprasīšana - 20 latu;

2.2. daudzkārtējās vīzas pieprasīšana - 35 lati;

2.3. vīzas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, - 5 lati;

2.4. grupas vīzas pieprasīšana - 20 latu un papildus viens lats par katru grupas vīzā iekļauto personu.

3. Valsts nodevas likmes par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu robežkontroles punktos tiek noteiktas divkāršā apmērā.

4. Valsts nodevas likmes par ielūguma apstiprināšanu vīzas saņemšanai ir šādas:

4.1. par iesniegto pieprasījumu ielūguma apstiprināšanai - 5 lati;

4.2. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto personu, kas vecāka par 16 gadiem, - 2 lati;

4.3. par katru ielūguma pieprasījumā iekļauto bērnu līdz 16 gadu vecumam - 1 lats;

4.4. par katru grupas ielūgumā iekļauto personu - 1 lats;

4.5. par precizējumiem ielūguma pieprasījumā iekļautajā informācijā, kas veikti saskaņā ar uzaicinātāja pieprasījumu, - 4 lati.

5. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu ir šādas:

5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.1.1. 30 dienu laikā - 70 latu;

5.1.2. 10 darbdienu laikā - 120 latu;

5.1.3. piecu darbdienu laikā - 170 latu;

5.2. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas pilsoņu, Latvijas nepilsoņu un pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmušo ārzemnieku laulātajiem, viņu nepilngadīgajiem bērniem un aizbildnībā esošajām personām, kā arī izglītības iestāžu audzēkņiem vai pilna mācību laika studentiem:

5.2.1. 30 dienu laikā - 50 latu;

5.2.2. 10 darbdienu laikā - 100 latu;

5.2.3. piecu darbdienu laikā - 150 latu;

5.3. Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.3.1. 30 dienu laikā - 50 latu;

5.3.2. 10 darbdienu laikā - 100 latu;

5.3.3. piecu darbdienu laikā - 150 latu;

5.4. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas un Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana:

5.4.1. 90 dienu laikā - 70 latu;

5.4.2. 30 darbdienu laikā - 120 latu;

5.4.3. 10 darbdienu laikā - 170 latu;

5.5. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana ārzemniekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis:

5.5.1. 30 dienu laikā - 20 latu;

5.5.2. 10 darbdienu laikā - 70 latu;

5.6. Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana Latvijas nepilsonim, ārzemniekam, kas pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai ārzemniekam, kas uzturas Latvijas Republikā ar derīgu pastāvīgās uzturēšanās atļauju:

5.6.1. 90 dienu laikā - 20 latu;

5.6.2. 30 darbdienu laikā - 50 latu;

5.6.3. 10 darbdienu laikā - 70 latu;

5.7. pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšana bezvalstniekam, kuram bezvalstnieka statuss piešķirts pirms Bezvalstnieku likuma stāšanās spēkā (pirms 2004.gada 2.marta), - 20 latu;

5.8. uzturēšanās atļaujas atjaunošana, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments, vienlaikus neveicot uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu, - 12 latu;

5.9. uzturēšanās atļaujas izsniegšana, ja iepriekšējā uzturēšanās atļauja nozaudēta vai bojāta, - 5 lati.

6. Valsts nodevas likmes par izsaukuma apstiprināšanu ir šādas:

6.1. uzturēšanās atļaujas pieprasīšana - 10 latu;

6.2. termiņuzturēšanās atļaujas reģistrēšana - 5 lati.

7. Valsts nodevas likmes par uzturēšanās atļaujas reģistrēšanu ir šādas:

7.1. 30 dienu laikā - 15 latu;

7.2. 10 darbdienu laikā - 20 latu;

7.3. piecu darbdienu laikā - 25 lati.

8. Ja valsts nodeva Latvijas Republikas diplomātiskajās pārstāvniecībās un konsulārajās iestādēs tiek iekasēta ārvalsts valūtā, Ārlietu ministrija var noteikt valsts nodevas likmes ārvalsts valūtā saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto ārvalsts valūtas kursu.

9. Valsts nodevu maksā pirms attiecīgo dokumentu iesniegšanas.

10. No valsts nodevas samaksas atbrīvo:

10.1. saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem starptautiskajiem līgumiem;

10.2. valsts interesēs. Lēmumu par atbrīvošanu no valsts nodevas samaksas pieņem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieks, Valsts robežsardzes priekšnieks, Ārlietu ministrijas Konsulārā departamenta direktors vai viņu pilnvarotas amatpersonas;

10.3. saskaņā ar paritātes principu (pielikums);

10.4. par vīzas ar atzīmi "diplomātiskā vīza" vai "dienesta vīza" pieprasīšanu;

10.5. Eiropas Savienības dalībvalstu (arī Latvijas Republikas), Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņus, izņemot šo noteikumu 4.punktā, 5.9.apakšpunktā un 6.punktā noteiktos gadījumus. Latvijas pilsoni no valsts nodevas samaksas atbrīvo par ielūguma un izsaukuma apstiprināšanu viņa ģimenes locekļiem;

10.6. Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņu ģimenes locekļus, kas pavada vai pārceļas uz Latvijas Republiku kopā ar Eiropas Savienības (arī Latvijas Republikas) dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsoni no citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas, par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.7. repatriantu, kurš dokumentu iesniegšanas laikā nav Latvijas pilsonis, ja tas izceļojis no Latvijas Republikas līdz 1990.gada 4.maijam, kā arī viņa ģimenes locekļus - par vīzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.8. bērnu līdz 16 gadu vecumam - par vīzas, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.9. Valgā pastāvīgi dzīvojošos ārzemniekus, kas ceļo ar Igaunijas ārzemnieka pasi un ir Valkā pastāvīgi dzīvojošo Latvijas pilsoņu vai Latvijas nepilsoņu ģimenes locekļi, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu šīm personām un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.10. latvieti vai lībieti, vai personu, kurai vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis, kā arī viņa laulāto un viņa nepilngadīgos bērnus - par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu;

10.11. ārzemnieku, kurš ieguvis bēgļa statusu vai alternatīvo statusu Latvijas Republikā, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.12. ārzemnieku, kurš atzīts par cilvēku tirdzniecības upuri, - par termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.13. par ielūguma apstiprināšanu, ko iesniedz Latvijas Republikas valsts iestāde, pašvaldības dome (padome) vai tiesa;

10.14. ārzemnieku, kurš sniedz palīdzību Latvijas Republikas valsts vai pašvaldību institūcijām, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.15. ārzemnieku, kurš Latvijas Republikā uzturas sakarā ar zinātnisko sadarbību, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrēšanai nepiecie­šamo dokumentu izskatīšanu un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.16. akreditētas izglītības iestādes audzēkni vai studentu, kurš ierodas mācīties Latvijas Republikā saskaņā ar apmaiņas programmu, - par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.17. pedagogu, kurš strādā privātajā izglītības iestādē "Latvijas Starptautiskā skola" (privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbība tiek nodrošināta saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu), - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.18. akreditētas izglītības iestādes pedagogu - par vīzas, uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.19. ārzemnieku, kurš iestājies Reliģisko lietu pārvaldē reģistrētā klosterī, - par uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai reģistrācijai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu, kā arī par izsaukuma apstiprināšanu minētajai personai un uzturēšanās atļaujas atjaunošanu, ja tiek mainīts ceļošanas dokuments;

10.20. ārzemnieku, kas nodrošina starptautiskus dzelzceļa pārvadājumus uz Latvijas Republiku vai no tās, vai tranzītā caur Latvijas Republiku, - par vīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

11. Personas, kas iesniegušas dokumentus Eiropas Kopienas pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuru lietā lēmums tiek pieņemts pēc šo noteikumu stāšanās spēkā, maksā valsts nodevu saskaņā ar šo noteikumu 5.4. vai 5.6.apakšpunktu.

12. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumus Nr.84 "Noteikumi par valsts nodevu par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 21.nr.).

Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos ietvertas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā, ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 1612/68 un atceļ Direktīvas 64/221/EEK, 68/360/EEK, 72/194/EEK, 73/148/EEK, 75/34/EEK, 75/35/EEK, 90/364/EEK, 90/365/EEK un 93/96/EEK (dokuments attiecas uz EEZ).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
Pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 13.februāra noteikumiem Nr.108
Valstis, kuru pilsoņi ir atbrīvoti no valsts nodevas samaksas saskaņā ar paritātes principu

1. Bijusī Dienvidslāvijas Republika Maķedonija - par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

2. Gruzijas Republika - par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

3. Moldovas Republika - par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

4. Ukrainas Republika - par vienreizējās īstermiņa vīzas, vienreizējās, divreizējās un daudzkārtējās tranzītvīzas pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu.

Iekšlietu ministrs I.Godmanis
17.02.2007