Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par dzīvojamo telpu īri"

Izdarīt likumā "Par dzīvojamo telpu īri" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 7.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4., 20.nr.; 1998, 15., 23.nr.; 2001, 16.nr.; 2005, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 10.1 panta trešajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

2. Izslēgt 14.panta sestajā daļā vārdus "vai īrnieks iesaukts obligātajā militārajā dienestā".

3. Izslēgt 29.1 panta otrajā daļā vārdus "vai kura iesaukta obligātajā militārajā dienestā".

Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 21.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

30.12.2006