Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā

Izdarīt Pārtikas aprites uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 7.nr.; 2002, 2., 20.nr.; 2003, 24.nr.; 2004, 23.nr.; 2006, 1.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 4.pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ministru kabinets nosaka pārtikas kvalitātes shēmu prasības, kā arī to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtību."

2. 10.pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ministru kabinets nosaka transportlīdzekļu grupas, kam nepieciešama Pārtikas un veterinārā dienesta atļauja pārtikas pārvadāšanai, kā arī atļaujas izsniegšanas kārtību transportlīdzeklim, kas iesaistīts pārtikas pārvadāšanā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa regulu (EK) Nr. 853/2004, ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes pārtiku.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim, kas iesaistīts pārtikas pārvadāšanā, maksājama valsts nodeva. Valsts nodevas apmēru un samaksas kārtību nosaka Ministru kabinets."

3. 21.pantā:

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus "īpaša rakstura sertifikāta" ar vārdiem "tradicionālo īpatnību";

papildināt otro daļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"141) izveidot un uzturēt šā likuma 10.panta ceturtajā daļā minēto pārtikas pārvadāšanas atļauju datubāzi;";

papildināt otro daļu ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16) uzraudzīt un kontrolēt institūcijas, kas pārbauda to personu darbību, kuras piedalās pārtikas kvalitātes shēmās."

4. Papildināt pārejas noteikumu 3.punktu ar 16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16) līdz 2007.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 4.panta divpadsmitajā daļā un 10.panta ceturtajā un piektajā daļā minētos noteikumus."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

01.01.2007