Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un
Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.; 2003, 2., 15., 24.nr.; 2004, 2., 6., 8., 10., 23.nr.; 2005, 2., 14., 24.nr.; 2006, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.2 pantā:

izteikt 19.punktu šādā redakcijā:

"19) iedzīvotājiem sniegtajiem vienkāršotās renovācijas pakalpojumiem (darbiem) un remonta pakalpojumiem būvniecības jomā (kuriem nav nepieciešams būvprojekts), kas veikti to dzīvojamo māju (dzīvokļu) iekštelpās, kuras tiek vai tiks izmantotas dzīvošanai. Šo pakalpojumu cenā nav iekļaujami izdevumi par materiāliem, tehnoloģijām un mehānismu izmantošanu;";

papildināt pantu ar 20.punktu šādā redakcijā:

"20) šādas malkas un koksnes kurināmā piegādēm iedzīvotājiem:

a) pagaļu, zaru, žagaru saišķu vai tamlīdzīgā veidā,

b) koksnes šķeldas vai skaidas,

c) zāģskaidas un koksnes atlikumi,

d) zāģskaidu un koksnes atlikumi aglomerētu vai neaglomerētu brikešu, granulu vai tamlīdzīgā veidā."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Apliekamā persona, kas no iedzīvotājiem 2006.gadā ir saņēmusi avansa maksājumus par precēm un pakalpojumiem, kuri minēti šā likuma 6.2 panta 16., 17., 18. vai 19.punktā, bet šo preču piegāde un pakalpojumu sniegšana notiks pēc 2007.gada 1.janvāra, iesniedzot nodokļa deklarāciju par 2006.gadu, veic pārrēķinu, piemērojot šīm preču piegādēm vai pakalpojumu sniegšanai nodokļa 5 procentu likmi. Apliekamā persona līdz 2007.gada 1.jūlijam atmaksā iedzīvotājiem starpību starp samaksāto nodokli 18 procentu apmērā un piemērojamo nodokli 5 procentu apmērā."

3. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 31.punktu šādā redakcijā:

"31) Padomes 2006.gada 27.jūnija direktīvas 2006/58/EK, ar ko groza direktīvu 2002/38/EK attiecībā uz periodu pievienotās vērtības nodokļa piemērošanai radio un televīzijas apraides pakalpojumiem un dažiem elektroniski sniegtiem pakalpojumiem."

Likums stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 19.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 29.decembrī

 

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

01.01.2007