Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1007

Rīgā 2006.gada 12.decembrī (prot. Nr.66 53.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 28.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1038 "Noteikumi par pavadzīmēm ar Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtiem numuriem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 210.nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.punktu;

1.2. izteikt 7.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"7. Pavadzīmi noformē šādiem darījumiem vai darbībām (turpmāk - darījums):";

1.3. svītrot 7.2.apakšpunktā vārdu "remontam";

1.4. papildināt noteikumus ar 7.4.apakš­punktu šādā redakcijā:

"7.4. darījumiem, kas noteikti akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos.";

1.5. izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Pavadzīmi drīkst nenoformēt (izņemot darījumus ar akcīzes precēm):";

1.6. izteikt 8.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. par preču pārvietošanu starp lietotāja pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām) un pakalpojumu sniegšanas vietām, ja to apliecina atbilstoši grāmatvedības normatīvo aktu prasībām noformēts attaisnojuma dokuments;";

1.7. papildināt noteikumus ar 9.1 un 9.2 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Noformējot pavadzīmi darījumos ar likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 13.2 panta otrajā daļā minētajiem kokmateriāliem:

9.1 1. pavadzīmē norāda ciršanas apliecinājuma numuru un datumu, ja apaļkokus piegādā (pārvieto) persona, kura tos ieguvusi mežizstrādē, pamatojoties uz ciršanas apliecinājumu;

9.1 2. šo noteikumu 9.7.2., 9.7.3., 9.7.4., 9.10., 9.11. un 9.12.apakšpunktā minētos precizētos rekvizītus norāda tūlīt pēc novērtēšanas, ja pēc novērtēšanas kokmateriālu saņemšanas vietā pieņemto kokmateriālu daudzums un (vai) cena atšķiras no pavadzīmē norādītā.

9.2 Akcīzes precēm norāda arī akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktos citus pavadzīmē norādāmos rekvizītus.";

1.8. papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja preču izsniegšanas (saņemšanas) vieta nav lietotāja pastāvīgā darbības vieta (struktūrvienība), reģistrs (izņemot tirdzniecību) drīkst atrasties lietotāja juridiskajā adresē vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētā struktūrvienībā (fiziskajai personai - deklarētajā dzīvesvietā) atbildīgās personas pārziņā.";

1.9. papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Citas prasības akcīzes preču reģistram var būt noteiktas akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos.";

1.10. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. iesniedz iesniegumu par pavadzīmju numuru piešķiršanu (1.pielikums). Iesniegumā pieprasa nākamajā ceturksnī paredzēto darījumu apjomam atbilstošu numuru skaitu un pamato nepieciešamo pavadzīmju numuru skaitu atbilstoši saimnieciskās darbības specifikai. Pieprasot pavadzīmju numurus darījumiem ar naftas produktiem, minēto iesniegumu noformē atsevišķi;";

1.11. izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Lietotājs (nodokļu maksātāja amatpersona, individuālais komersants vai jebkura cita fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību) pavadzīmju numurus Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālajā iestādē saņem pats, pamatojoties uz šo noteikumu 23.1.apakšpunktā minēto iesniegumu.";

1.12. papildināt noteikumus ar 27.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.3. reģistra atrašanās vietu, ievērojot šo noteikumu 19., 19.1, 21. un 22.1 punktā minētos nosacījumus.";

1.13. izteikt 30.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.2. norāda pavadzīmē atbilstošus rekvizītus, ievērojot šo noteikumu 5., 9., 9.1, 9.2, 10., 12. un 13.punktā minētos nosacījumus;";

1.14. izteikt 30.4. un 30.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.4. numurē pavadzīmes ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes tikai šim lietotājam piešķirtiem numuriem, bet pavadzīmes darījumos ar naftas produktiem - ar Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes tikai tam piešķirtiem numuriem darījumiem ar naftas produktiem;

30.5. reģistrē pavadzīmes reģistrā šo noteikumu 18., 20., 21., 22. un 22.1 punktā noteiktajā kārtībā, kā arī nodrošina minētā reģistra atrašanos attiecīgajā adresē saskaņā ar šo noteikumu 19., 19.1, 21. un 22.1 punkta nosacījumiem;";

1.15. svītrot 30.6.apakšpunktā skaitļus "32., 33.";

1.16. papildināt 31.punktu aiz vārdiem "(3.pielikums)" ar vārdiem "par katru ceturksni (līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam)";

1.17. svītrot 32. un 33.punktu;

1.18. izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde var nepiešķirt nodokļu maksātāja iesniegumā par pavadzīmju numuru piešķiršanu pieprasīto pavadzīmju numuru skaitu, ja konstatēta apzināta nepatiesas informācijas sniegšana nodokļu deklarācijās, nav iesniegtas nodokļu deklarācijas, informatīvās deklarācijas vai nav sniegta nodokļu administrēšanai un kontrolei nepieciešamā pieprasītā informācija, kā arī ir nelikumīgi piemēroti nodokļu atvieglojumi, priekšrocības un atlaides vai konstatēta jebkura cita apzināta darbība vai bezdarbība, kuras dēļ nodokļi vai nodevas nav samaksātas vai ir samaksātas daļēji."

2. Noteikumi stājas spēkā ar 2007.gada 1.janvāri.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
01.01.2007