Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu"

Izdarīt likumā "Par Latvijas Republikas administratīvo teritoriju izveidošanu un apdzīvoto vietu statusa noteikšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1991, 29./30.nr.; 1993, 30.nr.; 1994, 23.nr.; 2001, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Latvijas Republika sastāv no Vidzemes, Latgales, Kurzemes un Zemgales; to iedala šādās administratīvajās teritorijās:

1) apriņķos;

2) rajonos;

3) republikas pilsētās."

2. Papildināt likumu ar 3.1 pantu šādā redakcijā:

"3.1 pants. Apriņķu administratīvās teritorijas izveido un likvidē, to robežas groza Saeima ar likumu.

Apriņķu kategorijā var ieskaitīt teritoriāli vienotas vietējo pašvaldību administratīvās teritorijas, kurās dzīvo ne mazāk kā 200 tūkstoši pastāvīgo iedzīvotāju."

3. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Ciemu kategorijā var ieskaitīt lauku apdzīvotās vietas, kurās ir vēsturiski radusies vai tiek plānota koncentrēta apbūve un kurās dzīvo pastāvīgie iedzīvotāji. Ciemu robežas nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā.

Lai lauku apdzīvoto vietu ieskaitītu ciemu kategorijā, vietējās pašvaldības dome (padome), kuras teritorijā atrodas attiecīgā lauku apdzīvotā vieta:

1) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato nepieciešamību lauku apdzīvoto vietu ieskaitīt ciemu kategorijā;

2) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā pamato ierosināto ciema nosaukumu;

3) pieņem lēmumu par ciema statusa piešķiršanu lauku apdzīvotajai vietai;

4) vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā nosaka izveidojamā ciema robežas.

Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslā ciemu robežu noteikšanas kārtību papildus šajā pantā minētajam nosaka Aizsargjoslu likums."

4. Izslēgt 12.panta otro daļu.

5. Papildināt 17.pantu pēc vārda "Nosau­kumus" ar vārdu "apriņķiem".

6. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

"Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 2.panta pirmās daļas 1.punktā minētos apriņķus izveido līdz 2010.gada 1.janvārim.

2. Ministru kabinets līdz 2007.gada 31.decembrim izstrādā un iesniedz Saeimai likumprojektu par apriņķu administratīvo teritoriju izveidošanu un likumprojektu par apriņķu pašvaldībām."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 28.septembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 11.oktobrī

25.10.2006