Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.795

Rīgā 2006.gada 26.septembrī (prot. Nr.49 22.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Meža likuma 42.panta otro daļu,
Gaujas nacionālā parka likuma 4.panta 4.punktu un
Aizsargjoslu likuma 36.panta ceturtās daļas 2.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 28.septembra noteikumos Nr.806 "Meža zemes transformācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 156.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.1. zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 uzmērījis, ar pagaidu zīmēm apvidū nostiprinājis transformējamās meža zemes robežas un izgatavojis transformējamās meža zemes izvietojuma plānu;".

2. Izteikt 16., 17. un 18.punktu šādā redakcijā:

"16. Pēc transformācijas ierosinātāja pasūtījuma zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) sagatavo zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam aktualizētu situācijas plānu.

17. Transformācija uzskatāma par pabeigtu, kad Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa, pamatojoties uz šo noteikumu 13.punktā minēto aktu un šo noteikumu 16.punktā minēto aktualizēto situācijas plānu, ir veikusi izmaiņas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā.

18. Valsts zemes dienesta reģionālā nodaļa rakstiski informē virsmežniecību un pašvaldību par izmaiņām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā."

3. Izteikt V nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"V. Noslēguma jautājumi".

4. Papildināt noteikumus ar 38.punktu šādā redakcijā:

"38. Zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veicējs (mērnieks) šo noteikumu izpratnē ir persona, kas saņēmusi attiecīgu sertifikātu, lai veiktu zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (mērniecības darbus). Līdz 2010.gada 31.decembrim zemes kadastrālās uzmērīšanas darbus (mērniecības darbus) tiesīgs veikt arī licencēts komersants, kuram normatīvajos aktos par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbiem noteiktajā kārtībā ir izsniegta licence."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Zemkopības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis
30.09.2006