Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi
un Valsts prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"  

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17.nr.) šādus grozījumus:  

1. Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ar nodokli apliekamie naftas produkti atbilstoši Latvijas kombinētajai nomenklatūrai ir noteikti šā likuma pielikumā, kā arī ir tās Latvijas kombinētās nomenklatūras 27., 29. un 38.grupā minētās preces, kuras izmanto par degvielu, par kurināmo vai par to aizstājējproduktu vai komponentu vai kuras izmanto naftas produktu ražošanā, bet kuras nav minētas šā likuma pielikumā."  

2. 6.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "izņemot šā panta otrajā daļā" ar vārdiem "izņemot šā panta otrajā, septītajā un astotajā daļā";

aizstāt pirmās daļas 1.punktā skaitli un vārdu "200 latu" ar skaitli un vārdu "220 latu";

aizstāt pirmās daļas 2.punktā skaitli un vārdu "230 latu" ar skaitli un vārdu "260 latu";

papildināt pantu ar jaunu septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Naftas produktiem, kuriem muitas kontrolē akcīzes preču noliktavā tiek pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām, kas ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti) un kas ir denaturēts (turpmāk - etilspirts), vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) šā panta astotajā daļā noteiktajā daudzumā, nodokli aprēķina latos pēc šādas likmes:

1) svinu nesaturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 200 latu;

2) svinu saturošam benzīnam, tā aizstājējproduktiem un komponentiem par 1000 litriem - 240 latu.

(8) Attiecīgajiem naftas produktiem saskaņā ar šā panta septīto daļu tiek pievienots etilspirts daudzumā no 6,5 līdz 7 tilpumprocentiem vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumā no 10 - 15 tilpumprocentiem.";

uzskatīt līdzšinējo septīto daļu par devīto daļu un aizstāt tajā vārdus "pirmajā un otrajā" ar vārdiem "pirmajā, otrajā un septītajā".  

3. 8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "120" ar skaitli "100";

aizstāt otrajā daļā vārdus " kuri izmantoti siltuma ražošanai apkurei" ar vārdiem "kuri izmantoti siltuma ražošanai telpu apkurei un karstā ūdens sagatavošanai".  

4. Pārejas noteikumos:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 6.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2001.gada 1.janvārī. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.";

izteikt 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Līdz šā likuma 6.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 6. un 7.punktā noteikto likmju spēkā stāšanās dienai naftas produktus ar akcīzes nodokli apliek pēc šādām likmēm:";

izteikt 2.punkta 1.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 170 latu,";

papildināt 2.punkta 1.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 180 latu;";

papildināt 2.punkta 2.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2001.gada 1.janvāri - 230 latu,";

papildināt 2.punkta 2.apakšpunktu ar "e" apakšpunktu šādā redakcijā:

"e) ar 2002.gada 1.janvāri - 250 latu;";

izteikt 2.punkta 3.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu,";

papildināt 2.punkta 3.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;";

izteikt 2.punkta 4.apakšpunkta "c" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) ar 2001.gada 1.janvāri - 140 latu,";

papildināt 2.punkta 4.apakšpunktu ar "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) ar 2002.gada 1.janvāri - 150 latu;".  

5. punktā:

izslēgt vārdu "ikgadēju";

aizstāt vārdus "katru gadu" ar vārdiem "katru gadu, kad notiek nodokļa likmju maiņa";

papildināt pārejas noteikumus ar 6., 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 6.panta septītā un astotā daļa stājas spēkā ar 2003. gada 1.janvāri.  

7. Šā likuma 6.panta astotajā daļā noteiktā norma par pievienojamā etilspirta vai etilspirta atvasinājuma ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumu stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.  

8. Līdz dienai, kad stājas spēkā šā likuma 6.panta astotajā daļā noteiktā norma par pievienojamā etilspirta vai etilspirta atvasinājuma ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumu, attiecīgajiem naftas produktiem saskaņā ar šā panta septīto daļu tiek pievienots etilspirts daudzumā no 4,5 līdz 5 tilpumprocentiem vai etilspirta atvasinājums ETBE (atsevišķi vai kopā ar etilspirtu) daudzumā līdz 12 tilpumprocentiem."

Likums stājas spēkā 2000.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 25.novembrī.  

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 1999.gada 8.decembrī

 

01.01.2000