Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 14. jūlija noteikumus Nr. 770 "Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu samaksas kārtība".
Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 57.§)
Samaksas kārtība par Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā persona maksā par šādiem Valsts zemes dienesta sniegtajiem maksas pakalpojumiem (turpmāk - pakalpojums):

1.1. nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšana un nekustamā īpašuma veidošana;

1.2. kadastra objekta un kadastra datu reģistrācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 57.panta 1.punktā minētā kadastra datu aktualizācija;

1.3. kadastra informācijas sagatavošana un izsniegšana par personas kadastra objektu (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 85.pantā minēto gadījumu);

1.4. kadastra informācijas sagatavošana, izmantošana un pieejamības nodrošināšana (izņemot Nekustamā īpašuma valsts kadastra likuma 98.pantā minētos gadījumus), kā arī statistiskās un analītiskās informācijas sagatavošana, izmantojot kadastra informāciju.

2. Persona par pakalpojumu maksā saskaņā ar normatīviem aktiem par Valsts zemes dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi (turpmāk - cenrādis). Cenrādi nepiemēro, ja ārējos normatīvajos aktos noteikta cita maksāšanas kārtība.

3. Persona par tai sniegto pakalpojumu saņem rēķinu (kvīti) un samaksā tajā norādīto naudas summu. Ja saskaņā ar cenrādi maksu par attiecīgā veida pakalpojumu aprēķina, summējot pakārtoto darbu cenas un daudzuma reizinājumu, Valsts zemes dienests pēc pakalpojuma izpildes sagatavo tāmi un tāmes summu iekļauj rēķinā (kvītī).

4. Pirms pakalpojuma izpildes uzsākšanas persona maksā:

4.1. attiecīgā veida pakalpojumam noteikto cenu pilnā apmērā, ja cenrādī tam nav norādīti pakārtoti darbi;

4.2. priekšapmaksu 30 procentu apmērā no prognozētās maksas par attiecīgā veida pakalpojumu, ja cenrādī tam ir noteikti pakārtoti darbi.

5. Izpildīto pakalpojumu persona saņem tikai pēc tam, kad par to ir samaksāts pilnā apmērā.

6. Personai ir tiesības 30 dienu laikā pēc rēķina (kvīts) saņemšanas apstrīdēt tajā norādīto maksu par pakalpojumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram.

7. Ja pakalpojuma izpilde tiek pārtraukta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai persona rakstiski atsakās no pakalpojuma, Valsts zemes dienests pārtrauc pakalpojuma izpildi, sagatavo tāmi un no saņemtās pakalpojuma priekšapmaksas summas sedz izmaksas par darbiem, kas veikti līdz pakalpojuma izpildes pārtraukšanas brīdim. Ja priekšapmaksa nesedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests 10 darbdienu laikā personai iesniedz rēķinu (kvīti). Persona 20 darbdienu laikā pēc rēķina (kvīts) saņemšanas sedz attiecīgās izmaksas. Ja priekšapmaksa pārsniedz izpildīto darbu izmaksas, Valsts zemes dienests 10 darbdienu laikā atmaksā personai starpību.

8. Ja pakalpojums nav izpildīts noteiktajā termiņā no Valsts zemes dienesta atkarīgu apstākļu dēļ, personai ir tiesības iesniegt iesniegumu par atteikšanos no pakalpojuma. Pamatojoties uz minēto iesniegumu, Valsts zemes dienests neuzsāk vai pārtrauc pakalpojuma izpildi un atmaksā personas samaksāto naudas summu pilnā apmērā.

9. Personai un Valsts zemes dienestam rakstiski vienojoties, var nepiemērot šo noteikumu 4., 5., 6., 7. un 8.punktu.

10. Par pakalpojumu persona norēķinās, samaksājot naudu Valsts zemes dienesta kasē vai ar kredītiestāžu starpniecību. Maksājuma iekasēšanas izdevumus sedz persona. Naudas atmaksu šajos noteikumos minētajos gadījumos persona var saņemt skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu personas iesniegumā norādītajā bankas kontā.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Tieslietu ministrs G.Grīnvalds
13.09.2006