Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2009. gada 11. augusta noteikumus Nr. 883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai".
Ministru kabineta noteikumi Nr.695

Rīgā 2006.gada 29.augustā (prot. Nr.44 8.§)
Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai
Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 22.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka prasības, kas jāizpilda, lai elektroenerģijas ražotājs (turpmāk - iesniedzējs) saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk - atļauja), kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību.

2. Iesniedzējs aizpilda iesniegumu atļaujas saņemšanai elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai (turpmāk - iesniegums) (pielikums) un iesniedz to par enerģētiku atbildīgajā ministrijā (turpmāk - ministrija). Iesniegumam pievieno:

2.1. iesniedzēja komersanta reģistrācijas apliecības kopiju;

2.2. elektroenerģijas sistēmas operatora atzinumu par tehniskajām iespējām uzņemt saražoto elektroenerģiju sistēmā, kurai paredzēts pieslēgt palielināto vai jauno elektroenerģijas ražošanas jaudu.

3. Ministrija izskata iesniegtos dokumentus un mēneša laikā pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu.

4. Ja objektīvu iemeslu dēļ lēmumu par atļaujas izsniegšanu nav iespējams pieņemt mēneša laikā, ministrija pagarina iesnieguma izskatīšanas termiņu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Iesniedzējs līdz lēmuma pieņemšanai ir tiesīgs izdarīt izmaiņas iesniegumā. Nepieciešamās izmaiņas iesniedzējs paskaidro brīvā formā un kopā ar precizēto iesniegumu iesniedz ministrijā.

6. Ja iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir nepietiekama vai neprecīza, ministrija ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā informē iesniedzēju par konstatētajām nepilnībām un nosaka termiņu trūkumu novēršanai.

7. Ja iesniedzējs ministrijas noteiktajā termiņā nesniedz visu nepieciešamo informāciju vai dokumentus, ministrija lemj par atteikumu izsniegt atļauju.

8. Ministrija anulē izsniegto atļauju, ja iesniedzējs to lūdz darīt vai ja ir izbeidzis komercdarbību.

9. Atļaujas derīguma termiņš ir:

9.1. trīs gadi, ja ministrija atļāvusi ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu par vienu megavatu vai mazāk;

9.2. pieci gadi, ja ministrija atļāvusi ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu vairāk nekā par vienu megavatu.

10. Trīs mēnešus pirms atļaujas derīguma termiņa beigām iesniedzējs ir tiesīgs lūgt pagarināt atļaujas derīguma termiņu, sniedzot informāciju par elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanas vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanas projekta īstenošanas gaitu un pamatojumu, kādēļ atļaujā noteiktajā termiņā nav iespējama projekta īstenošana.

11. Atļaujas, kurās atļauts ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu vairāk nekā par vienu megavatu, ministrija nekavējoties nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram.

12. Ministrija apkopo atļaujas, kurās atļauts ieviest jaunu elektroenerģijas ražošanas iekārtu vai palielināt elektroenerģijas ražošanas jaudu par vienu megavatu vai mazāk, un reizi gadā (līdz 31.martam) apkopoto informāciju nosūta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 29.augusta noteikumiem Nr.695


Ekonomikas ministra vietā - finanšu ministrs O.Spurdziņš
02.09.2006