Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 1999, 362./363.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "kabeļtelevīzijas, kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciālā atļauja (licence) kabeļtelevīzijas, kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā), vārdus "kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "speciālā atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā) un vārdus "kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) reģistrācijas apliecība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdiem "speciālā atļauja (licence) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai" (attiecīgā locījumā).

2. 11.pantā:

izteikt otrās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6) valsts nodeva par apraides atļaujas izsniegšanu un konkursa dalības maksa;";

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par konkursa dalības maksas samaksu;";

izslēgt piektās daļas 6.punktu.

3. Izslēgt 12.panta sesto un septīto daļu.

4. 13.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) samaksāt valsts nodevu par apraides atļaujas izsniegšanu Ministru kabineta noteiktajā apmērā.";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā radio un televīzijas padome ir tiesīga īpašos gadījumos (raidorganizācijas bankrots, darbības izbeigšana pirms apraides atļaujas termiņa beigām u.tml.) uz pieprasījuma pamata līdz konkursa rezultātu izsludināšanai un pēc valsts nodevas samaksas izsniegt attiecībā uz valsts raidītājiem apraides atļauju citām televīzijas un radio raidorganizācijām. Šīs atļaujas termiņš nedrīkst pārsniegt vienu gadu, turklāt tas nedrīkst būt ilgāks par termiņu, kas paredzēts konkursā uzvarējušās raidorganizācijas darbības uzsākšanai."

5. Papildināt 15.panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

"Katru gadu veicama komerciālajām raidorganizācijām izsniegto apraides atļauju pārreģistrācija. Apraides atļaujas pārreģistrācijai raidorganizācija iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei ziņas par vispārējās programmas koncepcijas izpildi iepriekšējā darbības gadā un samaksā valsts nodevu par apraides atļaujas pārreģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā apmērā."

6. 33.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) jāsaņem Nacionālajā radio un televīzijas padomē speciālā atļauja (licence).";

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Reģistrācijas apliecību kabeļtelevīzijai vai kabeļradio (radiotranslācijai)" ar vārdiem "Speciālo atļauju (licenci) kabeļtelevīzijas vai kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai";

izteikt piektās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dokuments par valsts nodevas samaksu;";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Tiesības, ko dod speciālā atļauja (licence) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai, nav nododamas citai personai.";

izteikt vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(11) Katru gadu veicama speciālo atļauju (licenču) pārreģistrācija. Speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai raidorganizācija iesniedz Nacionālajai radio un televīzijas padomei ziņas par vispārējās programmas koncepcijas izpildi iepriekšējā darbības gadā un samaksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) pārreģistrāciju Ministru kabineta noteiktajā apmērā. Speciālās atļaujas (licences) termiņam beidzoties, tā atjaunojama, ja raidorganizācijas pēdējā darbības gadā nav ar tiesas nolēmumu fiksēti šā likuma pārkāpumi."

7. Izteikt 40.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

"1) nav samaksājusi valsts nodevu par apraides atļaujas vai speciālās atļaujas (licences) kabeļtelevīzijas un kabeļradio (radiotranslācijas) darbībai pārreģistrāciju;".

8. Izslēgt 46.panta piekto daļu.

9. Izslēgt 50.panta otro daļu.

Likums Saeimā pieņemts 1999.gada 11.novembrī.

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētājs J.Straume

Rīgā 1999.gada 1.decembrī

15.12.1999