Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumus Nr. 1211 "Noteikumi par ritošā sastāva būvi, modernizāciju, atjaunošanas remontu, atbilstības novērtēšanu un pieņemšanu ekspluatācijā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.610

Rīgā 2006.gada 25.jūlijā (prot. Nr.39 20.§)
Dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtība
Izdoti saskaņā ar Dzelzceļa likuma 36.1panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka dzelzceļa ritošā sastāva speciālā remonta un modernizācijas kārtību.

2. Ritošā sastāva speciālo remontu un modernizāciju veic saskaņā ar attiecīgajā projektā paredzētajiem risinājumiem un normatīvajiem aktiem dzelzceļa transporta jomā.

3. Lai pagarinātu izgatavotāja noteikto ritošā sastāva izmantošanas termi­ņu, ritošajam sastāvam veic speciālo remontu, nomainot vai stiprinot virsbūves nesošos elementus, mehāniskās iekārtas un agregātus un nomainot elektroinsta­lāciju.

4. Pirms ritošā sastāva speciālā remonta novērtē ritošā sastāva tehnisko stāvokli, lai noteiktu, vai iespējams pagarināt izmantošanas termiņu. Ritošo sastāvu novērtē sertifikācijas institūcija, kas ir akreditēta valsts aģentūrā "Latvi­jas Nacionālais akreditācijas birojs" atbilstoši standarta LVSEN45011:2004 "Vispārīgās prasības institūcijām, kas nodarbojas ar produktu sertifikācijas sistēmām" prasībām un par kuru Ekonomikas ministrija ir publicējusi paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī citas valsts kompetentā atbilstības novērtēšanas institūcija, kas ir atzīta saskaņā ar starptautiskajiem līgumiem.

5. Sertifikācijas institūcija sniedz novērtējumu par ritošā sastāva izmantošanas termiņa pagarināšanas iespējamību. Pamatojoties uz sertifikācijas institūcijas novērtējumu, remonta veicējs vai pasūtītājs nodrošina ritošā sastāva speciālā remonta projekta izstrādi saskaņā ar ritošā sastāva tehnisko dokumen­tāciju. Izstrādāto projektu saskaņo ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

6. Ritošā sastāva modernizāciju var apvienot ar plānveida remontu vai speciālo remontu.

7. Pirms ritošā sastāva modernizācijas ar funkcionālo uzdevumu maiņu vai nesošo konstrukciju izmaiņām novērtē ritošā sastāva tehnisko stāvokli, lai noteiktu, vai šāda modernizācija ir iespējama. Ritošā sastāva vai tā parauga novērtējumu ir tiesīga veikt sertifikācijas institūcija.

8. Pamatojoties uz sertifikācijas institūcijas novērtējumu par ritošā sastāva modernizācijas iespējamību, modernizācijas veicējs vai pasūtītājs nodrošina ritošā sastāva modernizācijas projekta izstrādi saskaņā ar ritošā sastāva tehnisko dokumentāciju. Izstrādāto projektu saskaņo ar Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

9. Ja ritošajam sastāvam ir paredzēta modernizācija bez funkcionālā uzdevuma maiņas vai nesošo konstrukciju izmaiņām, sertifikācijas institūcijas novērtējums nav nepieciešams. Modernizācijas veicējs vai pasūtītājs nodrošina ritošā sastāva modernizācijas projekta izstrādi saskaņā ar ritošā sastāva tehnisko dokumentāciju un par to informē Valsts dzelzceļa tehnisko inspekciju.

10. Šo noteikumu prasības neattiecas uz projektiem, pēc kuriem ir pasūtīts ritošā sastāva speciālais remonts vai modernizācija līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim.

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.Štokenbergs

Satiksmes ministrs K.Peters
28.07.2006