Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.563

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā (prot. Nr.35 43.§)
Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 1998.gada 11.augusta noteikumos Nr.300 "Peldvietu iekārtošanas un higiēnas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1998, 235./236.nr.; 2003, 167.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā vārdus iekavās "(arī pašvaldība)" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 1.2.apakšpunktā vārdus un skaitļus "no 1.maija līdz 30.septem­brim" ar vārdiem un skaitļiem "no 15.maija līdz 15.septembrim".

3. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Noteikumi nosaka vispārīgās peldvietu iekārtošanas un higiēnas prasības, kas peldsezonā jāievēro šo noteikumu pielikumā minētajās peldvietās."

4. Svītrot 3.punktu.

5. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Lai nodrošinātu peldvietas atbilstību šo noteikumu prasībām, zemes īpašnieks vai valdītājs peldvietas projektu saskaņo ar Valsts vides dienesta attiecīgo reģionālo vides pārvaldi.

9. Zemes īpašnieks vai valdītājs:

9.1. norāda konkrētās peldvietas atrašanās vietu, nosaka peldvietas robežas un tās izmantošanas nosacījumus;

9.2. nodrošina šādas informācijas pieejamību peldvietā:

9.2.1. peldvietas nosaukums;

9.2.2. peldūdens kvalitāte atbilstoši šo noteikumu 27.punktam;

9.2.3. peldvietas apsaimniekotāja kontaktinformācija un tālruņa numuri, uz kuriem zvanīt nelaimes gadījumā;

9.2.4. pašvaldības policijas dežūrtālruņa numurs."

6. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Pašvaldība peldvietu izvietojumu norāda attiecīgās pašvaldības teritorijas plānojumā."

7. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Šo noteikumu pielikumā minētajās peldvietās izveido gājēju celiņus, lai gājēji un, kur tas dabā iespējams, cilvēki ar kustību traucējumiem varētu piekļūt pludmalei un ūdenim."

8. Svītrot 11.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "ar straumes ātrumu, kas nepārsniedz 0,5 m/s".

9. Svītrot 11.5.apakšpunktu.

10. Izteikt 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13. Peldvietu norobežo ar bojām, lentēm vai citiem negrimstošiem mate­riāliem. Peldvietā var izveidot peldēšanās sektoru bērniem līdz 10 gadu vecumam. Šī sektora pamatni izvēlas vai izveido ar nelielu slīpumu un maksimālo dziļumu, kas nepārsniedz 70 cm.

14. Zemes īpašnieks vai valdītājs peldsezonas laikā peldvietā nodrošina:

14.1. neatliekamo medicīnisko palīdzību vai izvieto informatīvus stendus par iespēju saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību;

14.2. ja nepieciešams, glābšanas pasākumus."

11. Svītrot 15.punktu.

12. Aizstāt 18.punktā vārdus "ne retāk kā divas reizes nedēļā" ar vārdiem "pēc nepieciešamības, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņojumu".

13. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Peldvietu ūdens kvalitātei jāatbilst prasībām, kas noteiktas normatī­vajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti."

14. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. Peldvietu higiēniskā stāvokļa uzraudzība un kontrole".

15. Svītrot 21.punktu.

16. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts aģentūra "Sabiedrības veselības aģentūra" veic peldūdeņu kvalitātes valsts monitoringu atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti."

17. Svītrot 23.punktu.

18. Aizstāt 24.punktā skaitli "23" ar skaitli "22".

19. Svītrot 25. un 26.punktu.

20. Aizstāt IV nodaļas nosaukumā vārdu "jautājums" ar vārdu "jautājumi".

21. Papildināt noteikumus ar 30.punktu šādā redakcijā:

"30.Šo noteikumu 9.2.apakšpunkts stājas spēkā ar 2007.gada 1.martu."

22.Aizstāt 1.pielikumā skaitli un vārdu "1.pielikums" ar vārdu "Pielikums".

23.Svītrot 1.pielikuma 5.2. un 8.1.apakš­punktu.

24. Svītrot 2.pielikumu.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
13.07.2006