Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Kredītiestāžu likumā

Izdarīt Kredītiestāžu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 23.nr.; 1996, 9., 14., 23.nr.; 1997, 23.nr.; 1998, 13.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 10., 23.nr.; 2003, 14.nr.; 2004, 2., 12., 23.nr.; 2005, 13., 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 63.pantā:

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "valsts institūcijai vai valsts amatpersonai" ar vārdiem "valsts institūcijai, valsts amatpersonai vai citai iestādei un amatpersonai";

papildināt pirmo daļu ar 14.punktu šādā redakcijā:

"14) bāriņtiesai, pamatojoties uz bāriņtiesas priekšsēdētāja pieprasījumu, par:

a) mantojuma masas, bērna vai citas rīcībnespējīgas personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis bāriņtiesai nesniedz pieprasīto informāciju par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka vecāka, aizbildņa vai aizgādņa sniegtā informācija nav patiesa,

b) fiziskās personas - mantojuma atstājēja - kontu atlikumiem mantas saraksta (mantojuma inventāra saraksta) sastādīšanai.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "valsts institūcija vai valsts amatpersona" ar vārdiem "valsts institūcija, valsts amatpersona vai cita iestāde un amatpersona".

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Šā likuma 63.panta pirmās daļas 14.punkts stājas spēkā vienlaikus ar bāriņtiesu likuma spēkā stāšanos."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 22.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 4.jūlijā

18.07.2006