Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.510

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā (prot. Nr.34 9.§)
Aizsargjoslas saskaņošanas kārtība elektriskajiem tīkliem, siltumtīkliem, ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, gāzes vadiem, gāzapgādes iekārtām un būvēm, gāzes noliktavām un krātuvēm, ja aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums
Izdoti saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 33.panta otro daļu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā saskaņo aizsargjoslu, ja tiek ierosināta elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju būvniecība vai paplašināšana, ja paredzēts, ka pēc tās aizsargjosla aizņems jaunas zemes platības, un ja šo objektu aizsargjosla aizņem zemi, kas ir daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopīpašums.

2. Elektrisko tīklu, siltumtīklu, ūdensvadu un kanalizācijas tīklu, gāzes vadu, gāzapgādes iekārtu un būvju, gāzes noliktavu un krātuvju īpašnieks (turpmāk - objekta īpašnieks) elektroniski sagatavo aizsargjoslas plāna projektu (mērogā 1:500, vektordatu formā, Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92). Aizsarg­joslu plāna projekta izdruku objekta īpašnieks iesniedz saskaņo­šanai vietējā pašvaldībā un daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem (turpmāk - dzīvokļa īpašnieks).

3. Aizsargjoslas saskaņo pirms vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma, detālplānojuma vai to grozījumu apstiprināšanas, un saskaņoto aizsargjoslu plānu pievieno teritorijas plānojuma dokumentācijai.

4. Aizsargjoslu var saskaņot:

4.1. dzīvokļu īpašnieki individuāli;

4.2. dzīvokļu īpašnieku izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība;

4.3. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotais pārvaldnieks, ja tam ir attiecīgs pilnvarojums.

5. Objekta īpašnieks šo noteikumu 4.punktā minētajām personām iesniedz rakstisku uzaicinājumu saskaņot aizsargjoslu. Uzaicinājumam pievieno:

5.1. saskaņošanas protokola projektu;

5.2. aizsargjoslas plāna projektu (mērogā 1:500);

5.3. informāciju par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumiem pēc aizsargjoslas noteikšanas;

5.4. informāciju par vienreizējo atlīdzību dzīvokļu īpašniekiem, kas aprēķināma un izmaksājama saskaņā ar normatīvajiem aktiem par atlīdzības noteikšanu.

6. Šo noteikumu 4.punktā minētajām personām lēmums par saskaņojumu jāpieņem 30 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas.

7. Šo noteikumu 4.punktā minētās personas saskaņojumu apliecina ar parakstu uz aizsargjoslu plāna projekta un saskaņošanas protokolā.

8. Aizsargjosla uzskatāma par saskaņotu, ja to ir saskaņojuši daudzdzī­vokļu mājas dzīvokļu īpašnieki vai šo noteikumu 4.2. vai 4.3.apakšpunktā minētās personas. Saistībā ar aizsargjoslu saskaņošanu radušos strīdus starp objekta īpašnieku un dzīvokļa īpašnieku izšķir tiesa.

9. Pašvaldība apstiprinātās aizsargjoslas robežas datus (vektordatu formā, Latvijas ģeodēziskajā koordinātu sistēmā LKS-92) divu nedēļu laikā pēc aizsargjoslas saskaņošanas elektroniski iesniedz Valsts zemes dienestā.

10. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.jūliju.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Aizsardzības ministrs A.Slakteris
01.07.2006