Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā

Izdarīt Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 23.nr.; 2003, 13.nr.; 2004, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā (izņemot pārejas noteikumu) vārdu "ierēdnis" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "amatpersona" (attiecīgā locījumā).

2. Izteikt 2.panta piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Pārvalde apkopo informāciju par apcietinātajām un notiesātajām personām, kuras atrodas un atradās ieslodzījuma vietās."

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. Pārvaldes personāls

(1) Pārvaldes personālu veido amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona), vispārējā valsts civildienesta ierēdņi un darbinieki.

(2) Amatpersona ir persona ar atbilstošu profesionālo izglītību, kvalifikāciju un speciālo dienesta pakāpi, kura devusi zvērestu un dienē Pārvaldē. Amatpersonas tiesības un pienākumus nosaka šis likums.

(3) Vispārējā valsts civildienesta ierēdņa tiesisko statusu, tiesības, pienākumus un sociālās garantijas nosaka Valsts civildienesta likums.

(4) Darbinieku darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums."

4. 6.pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ieslodzījuma vieta ir Pārvaldes struktūrvienība.";

izslēgt ceturtās daļas 2.punktu.

5. Izteikt 8.panta pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) tiesībsargam."

6. Izslēgt III nodaļu.

7. 22.pantā:

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā: 

"5) atbilstoši Kriminālprocesa likumā noteiktajai kompetencei veikt pirmstiesas izmeklēšanu;";

izslēgt otro daļu.

8. Izslēgt VI nodaļu.

Pārejas noteikums

Šā likuma 5.pants stājas spēkā 2007.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.oktobrī.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 15.jūnijā.

 

Valsts prezidentes vietā
Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2006.gada 30.jūnijā

01.10.2006