Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā

Izdarīt Doma baznīcas un klostera ansambļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2005, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. 8.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"8.pants. Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanas, izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšana";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas valsts piedalās Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, konservācijas, restaurācijas un renovācijas finansēšanā gadskārtējā valsts budžeta likumā šiem mērķiem paredzēto finanšu līdzekļu apmērā."

2. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Lai uzraudzītu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un valsts piešķirtā finansējuma izlietojumu, tiek izveidota Rīgas Doma padome, kuras nolikumu apstiprina Ministru kabinets.";

izteikt trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Rīgas Doma padomes kompetencē ir:

1) izvērtēt Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas programmu, ko izstrādājuši ansambļa īpašnieki;

2) izvērtēt Doma baznīcas uzturēšanai nepieciešamo ikgadējo izdevumu projektu;

3) sagatavot priekšlikumus Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai par valsts finansējuma apjomu kārtējam gadam;

4) izvērtēt pārskatus par Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes, restaurācijas un renovācijas norisi un par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu un iesniegt atzinumus par tiem Kultūras ministrijai un Finanšu ministrijai;

5) pieaicināt ekspertus.

(4) Šā likuma 8.panta pirmajā un otrajā daļā Doma baznīcas un klostera ansambļa uzturēšanai, izpētei, konservācijai, restaurācijai un renovācijai paredzētie finanšu līdzekļi nav izlietojami Doma padomes atalgojumam."

3. Aizstāt 2.pielikuma 3., 4. un 5.punktā vārdus "Latvijas Republikas Kultūras ministrijas personā" ar vārdiem "Latvijas Republikas Finanšu ministrijas personā".

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 8.jūnijā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 27.jūnijā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 11.jūliju.

11.07.2006