Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 14.nr.; 2003, 2., 15.nr.; 2004, 14.nr.; 2005, 8.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 22.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Pārējo virsnieku, instruktoru un kareivju dienesta pakāpēm atbilstošo amatu sarakstu, kā arī vienību štatus apstiprina Nacionālo bruņoto spēku komandieris aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt 32.panta otrās daļas 1.punktu ar vārdiem "ja karavīra atbilstību likumā noteiktajām prasībām ir izvērtējusi Augstākā atestācijas komisija".

3. Papildināt 35.panta pirmo daļu pēc vārdiem "specializētā valsts civildienesta ierēdnim" ar vārdiem "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādes un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi".

4. 36.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 5.punktu šādā redakcijā: 

"5) atvaļinājumu bērna tēvam.";

aizstāt trešajā daļā vārdus un skaitli "un 4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "4. un 5.punktā".

5. Papildināt 38.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Karavīram var piešķirt apmaksātu papildatvaļinājumu starptautiskās operācijas laikā, ja viņa atrašanās tajā ir ilgāka par četriem mēnešiem. Papildatvaļinājums nedrīkst pārsniegt 15 dienas, un tā laikā karavīrs saņem mēneša algu. Karavīram tiek segti ceļa izdevumi uz Latviju un atpakaļ uz starptautiskās operācijas rajonu."

6. Papildināt likumu ar 39.1 pantu šādā redakcijā:

"39.1 pants. Atvaļinājums bērna tēvam

Bērna tēvam pēc viņa vēlēšanās piešķir 10 kalendāra dienas ilgu atvaļinājumu sakarā ar bērna piedzimšanu un par šo laiku izmaksā karavīra uzturdevas kompensāciju. Atvaļinājumu bērna tēvam piešķir tūlīt pēc bērna piedzimšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas. Paternitātes pabalstu karavīram piešķir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā."

7. Papildināt 51.panta otrās daļas trešo teikumu pēc vārdiem "karavīra algas apmērā" ar vārdiem "proporcionāli dienesta nespējas laikam".

8. 53.pantā:

izteikt trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

"Ja abi bērna vecāki ir karavīri vai otram bērna vecākam sakarā ar atrašanos valsts dienestā arī ir tiesības uz pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā, pabalstu piešķir vienam no viņiem.";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Profesionālā dienesta karavīram ir tiesības ārpus kārtas iekārtot savus bērnus pirmsskolas izglītības iestādēs."

9. Izteikt 55.panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā: 

"(3) Profesionālā dienesta karavīru, ja nepieciešams, dienesta vietā aizsardzības ministra noteiktajā kārtībā apgādā ar Aizsardzības ministrijas valdījumā esošu dienesta dzīvojamo telpu.

(4) Profesionālā dienesta karavīram izmaksā kompensāciju dzīvojamās telpas īres izdevumu un komunālo maksājumu segšanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā."

10. Izteikt 59.panta otro daļu šādā redakcijā: 

"(2) Karavīrs saglabā šā likuma 51.panta pirmajā daļā paredzētās tiesības, ja viņš ir atvaļināts no aktīvā dienesta invaliditātes, ievainojuma (sakropļojuma, kontūzijas) dēļ, kas iegūts dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, vai slimības dēļ, kuras cēlonis saistīts ar militārā dienesta izpildi (arodslimība), kā arī tad, ja viņš ir atvaļināts no aktīvā dienesta sakarā ar aktīvajam dienestam noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu un viņam ir piešķirta izdienas pensija."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 8.jūnijā.

 

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 20.jūnijā

04.07.2006