Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Finanšu ministrijas lēmums Nr.93

Rīgā 2006.gada 1.jūnijā

Par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu nodibinājumam "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade""

Saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmo daļu Finanšu ministrija ir saņēmusi nodibinājuma "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade"" iesniegumu un pārējos šā panta otrajā daļā minētos dokumentus.

Finanšu ministrija ir saņēmusi Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 17.maija atzinumu Nr.10-2006/99 piešķirt šim nodibinājumam sabiedriskā labuma organizācijas statusu, pamatojoties uz Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu. Atzinumā ir konstatēts, ka nodibinājuma "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade"" iesniegtie dokumenti atbilst Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 7.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam un nodibinājuma "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade"" darbība atbilst sabiedriskā labuma organizācijas darbības būtībai.

Pamatojoties uz Sabiedriskā labuma komisijas 2006.gada 17.maija atzinumu Nr.10-2006/99, Finanšu ministrija saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 5.panta pirmo daļu nolemj piešķirt sabiedriskā labuma organizācijas statusu nodibinājumam "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade"" (reģistrēts Uzņēmumu reģistra Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005.gada 11.novembrī, reģ. Nr.40008069806, juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 115/117).

Nodibinājuma "Rehabilitācijas, labdarības fonds "Jaunrade"" sabiedriskā labuma darbības veidi:

- labdarība;

- trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšana.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 79.panta pirmo daļu šo lēmumu viena mēneša laikā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010).

Finanšu ministrijas valsts sekretāre I.Krūmane

01.06.2006