Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 602

Rīgā 2000.gada 12.decembrī (prot. Nr. 58, 26.§)

Par zemesgabala Liepājā, ostas piestātnē Nr.25A, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā

Saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību" 35.pantu Aizsardzības ministrijai - valsts mantas valdītājai - nodot bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā zemesgabalu 146 m2 platībā (zemes kadastra Nr. 1700 010 0301) Liepājā, ostas piestātnē Nr.25A.

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Aizsardzības ministrs Ģ.V.Kristovskis

Rīkojums stājas spēkā ar 2000.gada 12.decembri

12.12.2000