Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Attēlotā redakcija: 28.11.2009. - 07.03.2013. / Vēsturiskā
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.424

Rīgā 2006.gada 30.maijā (prot. Nr.30 62.§)
Hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu izsniegšanas un anulēšanas kārtība
Izdoti saskaņā ar likuma "Par hidroelektrostaciju
hidrotehnisko būvju drošumu
" 8.panta pirmo daļu

1. Noteikumi nosaka, kādā kārtībā un kādos gadījumos Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izsniedz un anulē hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātus (turpmāk - drošuma sertifikāts).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

2. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija drošuma sertifikātu izsniedz hidroelektrostaciju hid­rotehnisko būvju valdītājam (turpmāk - valdītājs), pamatojoties uz attiecīgās hidroelektrostacijas valdītāja iesniegumu, ja hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves atbilst būvprojektam, tām noteiktā kārtībā ir apstiprināta hidroelektro­staciju hidrotehnisko būvju drošuma programma (turpmāk - drošuma pro­gramma) un ja drošuma programma tiek pildīta. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija drošuma sertifikātu izsniedz:

2.1. A drošuma klases būvēm - uz 10 gadiem;

2.2. B un C drošuma klases būvēm - uz pieciem gadiem.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

3. Mēneša laikā pēc valdītāja iesnieguma saņemšanas par drošuma sertifi­kāta piešķiršanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija izvērtē drošuma programmu, hidro­elektrostaciju hidrotehnisko būvju būvprojektu un ūdens lietošanas atļauju hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju darbībai, apseko hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves un to drošuma novērošanas sistēmu un izsniedz drošuma sertifikātu vai pieņem pamatotu lēmumu par atteikumu izsniegt drošuma sertifikātu, nosakot termiņu konstatēto trūkumu novēršanai.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

4. Lai atkārtoti saņemtu drošuma sertifikātu, trīs mēnešus pirms drošuma sertifikāta derīguma termiņa beigām valdītājs iesniedz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā iesniegumu.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

5. Mēneša laikā pēc valdītāja iesnieguma saņemšanas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņem lēmumu par drošuma sertifikāta atkārtotu izsniegšanu vai atteikumu izsniegt drošuma sertifikātu. Pamatojoties uz hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju apsekošanas rezultātiem un hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma deklarācijā iekļauto informāciju, atteikumā norāda konstatētos trūkumus, kā arī prasības un termiņus atkārtota drošuma sertifikāta saņemšanai.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

6. Ja valdītājs šo noteikumu 3. un 5.punktā minētajā lēmumā par attei­kumu izsniegt drošuma sertifikātu norādītos trūkumus nav novērsis lēmumā noteiktajā termiņā, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija drošuma sertifikātu neizsniedz.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

7. Drošuma sertifikātu paraksta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētājs. Drošu­ma sertifikātā iekļauj šādu informāciju:

7.1. hidroelektrostacijas nosaukums;

7.2. hidroelektrostacijas atbilstība attiecīgajai drošuma klasei;

7.3. hidroelektrostacijas atrašanās vieta pēc administratīvās teritorijas;

7.4. hidroelektrostacijas atrašanās vieta hidrogrāfiskajā tīklā;

7.5. drošuma sertifikāta piešķiršanas datums un derīguma termiņš;

7.6. drošuma sertifikāta reģistra numurs hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu reģistrā;

7.7. drošuma sertifikāta saņēmējs (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds).

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

8. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija uztur hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma sertifikātu reģistru. Drošuma sertifikātu piecu darbdienu laikā pēc tā piešķiršanas reģistrē minētajā reģistrā. Reģistrā norāda šādu informāciju:

8.1. drošuma sertifikāta reģistra numurs;

8.2. drošuma sertifikāta piešķiršanas datums un derīguma termiņš;

8.3. drošuma programmas A daļa (pases dati);

8.4. informācija par drošuma sertifikāta anulēšanu - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma datums, numurs un pamatojums.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

9. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nodrošina reģistra publisku pieejamību, publicējot šo noteikumu 8.punktā minēto informāciju Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājas lapā internetā. Informāciju par drošuma sertifikāta izsnieg­šanu publicē septiņu darbdienu laikā, bet informāciju par drošuma sertifikāta anulēšanu - triju darbdienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas, ievērojot informācijas atklātības un datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

10. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija pieņem lēmumu par drošuma sertifikāta anulēšanu, ja:

10.1. valdītājs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajos termiņos nav novērsis pārkāpumus, kas apdraud hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu;

10.2. notikusi hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju avārija, kuras dēļ ir bijusi pārtraukta hidroelektrostacijas darbība;

10.3. drošuma programmas D daļas 2.punktā plānotie pasākumi nav izpildīti noteiktajos termiņos.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

11. Ja notikusi hidroelektrostaciju hid­rotehnisko būvju avārija, kuras dēļ ir bijusi pārtraukta hidroelektrostacijas darbība un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija ir anulējusi drošuma sertifikātu, pēc hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju atjaunošanas un avārijas seku likvidēšanas valdītājs izstrādā izmaiņas drošuma programmā un iesniedz tās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija mēneša laikā izskata izmaiņas drošuma programmā un izsniedz jaunu drošuma sertifikātu vai rakstisku atteikumu.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

12. Par drošuma sertifikāta anulēšanu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija triju darbdienu laikā rakstiski informē valdītāju un elektroenerģijas pārvaldes vai sadales sistēmas operatoru, norādot drošuma sertifikāta anulēšanas iemeslu un kārtību, kādā var pārsūdzēt lēmumu par drošuma sertifikāta anulēšanu.

(Grozīts ar MK 24.11.2009. noteikumiem Nr.1337)

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ekonomikas ministra vietā - veselības ministrs G.Bērziņš
28.11.2009