Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā

Izdarīt Obligātā militārā dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 6.nr.; 1998, 1.nr.; 2000, 2.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.panta trešās daļas 1.punktu pēc vārdiem "(darba) dienesta beigšanas" ar vārdiem "kā arī iesaukuma vecuma personas, kuras atvaļinātas no Latvijas Republikas Zemessardzes ierindas dienesta".

2. 42.pantā:

izteikt trešās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) I grupas invalīdam - 50 latus;

2) II grupas invalīdam - 40 latus;

3) III grupas invalīdam - 30 latus.";

izteikt ceturtās daļas 1., 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"1) I grupas invalīdam - 40 latus;

2) II grupas invalīdam - 30 latus;

3) III grupas invalīdam - 20 latus.";

izslēgt sesto daļu;

aizstāt astotajā daļā skaitli un vārdus "1000 minimālo mēnešalgu apmērā" ar skaitli un vārdiem "50 000 latu apmērā".

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 23.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 6.decembrī

20.12.2000