Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā

Izdarīt Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5.nr.; 1996, 23., 24.nr.; 2000, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.panta pirmajā daļā vārdu "pastāvīgi" ar vārdiem "bez pārtraukuma".

2. Izslēgt 10.panta pirmajā daļā vārdu "obligātā".

3. 15.pantā:

izslēgt sestajā daļā vārdu "pastāvīgā";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"Kandidātu sarakstu veidlapām jābūt aizpildītām skaidri salasāmi, bez svītrojumiem un labojumiem."

4. 17.pantā:

papildināt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "dzimšanas gads" ar vārdiem "datums un mēnesis";

izteikt pirmās daļas 3.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) dzīvesvieta (republikas pilsēta vai attiecīgā rajona pilsēta, pagasts, novads),";

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu "pastāvīgi" ar vārdiem "bez pārtraukuma vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas".

5. Izteikt 20.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu pārbauda saraksta iesniedzēju klātbūtnē. Ja vēlēšanu komisija konstatē neatbilstību šā likuma 4.nodaļas prasībām, tā kandidātu sarakstu un tam pievienotos dokumentus nepieņem un tūlīt atdod tos atpakaļ saraksta iesniedzējiem, izdarot par to atzīmi kandidātu sarakstu iesniegšanas žurnālā.

Ja vēlēšanu komisija kandidātu sarakstu nav pieņēmusi, to var iesniegt atkārtoti, ja nav beidzies likumā noteiktais kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņš. Par kandidātu saraksta iesniegšanas dienu uzskatāma diena, kad vēlēšanu komisija to pieņēmusi."

6. Izteikt 22.panta trešās daļas 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) nav Latvijas pilsonis vai ir Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā nav sasniedzis 21 gada vecumu, - apliecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa;

2) nav bijis bez pārtraukuma pierakstīts vismaz pēdējos 12 mēnešus pirms vēlēšanu dienas attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, - apliecina pašvaldības iestādes izziņa;".

7. Izslēgt 23.panta trešajā daļā vārdu "pastāvīgā".

8. Izteikt 25.panta otro daļu šādā redakcijā:

"Pulksten 7 rītā iecirkņa komisijas priekšsēdētājs vai sekretārs komisijas klātbūtnē pārliecinās par to, vai vēlēšanu kastes, kurās paredzēts iemest vēlēšanu zīmes, ir tukšas. Pēc tam vēlēšanu kastes aizzīmogo."

9. Izteikt 26.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"Personas, kuras vēlēšanu dienā neatradīsies attiecīgajā administratīvajā teritorijā, un personas, kuras vēlēšanu dienā nevarēs ierasties vēlēšanu telpās, var balsot trīs dienas pirms vispārējās vēlēšanu dienas.

Pilsētas, novada un pagasta vēlēšanu komisija nosaka vēlēšanu iecirkni (iecirkņus), kurā (kuros) minētās personas var balsot. Šā iecirkņa (iecirkņu) darba laiks nosakāms ne mazāks kā četras stundas dienā. Paziņojums par iecirkņa (iecirkņu) atrašanās vietu un darba laiku izliekams pie pilsētas (novada, pagasta) pašvaldības ēkas, kā arī visos attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā izveidotajos vēlēšanu iecirkņos."

10. Izslēgt 39.panta pirmās daļas 2.punktā vārdu "iepriekšējās".

11. 51.pantā:

papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

"Politiskajām organizācijām (partijām), to apvienībām un vēlētāju apvienībām aizliegts organizēt, veidot un realizēt tādas līgumiskās attiecības, kas deputātam pēc ievēlēšanas nosaka vai var noteikt finansiālas vai citādas mantiskas saistības pret attiecīgo līgumslēdzēju vai trešo personu.";

uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par ceturto daļu.

Likums Saeimā pieņemts 2000.gada 16.novembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2000.gada 6.decembrī

20.12.2000