Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā

Izdarīt Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2004, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Ministru kabinets mēneša laikā pēc gadskārtējā valsts budžeta likuma izsludināšanas izdod noteikumus par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību.";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Kārtību, kādā administrē Eiropas lauksaimniecības garantiju fondu, Eiropas lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas zivsaimniecības fondu, kā arī šo fondu administrēšanā iesaistīto iestāžu kompetenci un pienākumus nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Valsts un Eiropas Savienības lauk­saimniecības atbalsta saņēmēji un saņemtā atbalsta apjoms uzskatāms par vis­pārpieejamu informāciju, kas ir publiskojama. Informācija par valsts un Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta saņēmējiem, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu, kā arī Lauku atbalsta dienesta reģionālo lauksaimniecības pārvaldi, kurā saņemts pieteikums par atbalstu, vai juridiskās personas nosaukumu un reģistrācijas numuru, kā arī saņemtā atbalsta apmēru, publicējama Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

2. Papildināt pārejas noteikumus ar 9., 10., 11. un 12.punktu šādā redakcijā:

"9. Ministru kabinets līdz 2006.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 5.panta devītajā daļā paredzētos noteikumus.

10. Šā likuma 5.panta devītajā daļā norādītā informācija par laiku no Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā līdz 2006.gada 1.maijam publicējama līdz 2006.gada 1.septembrim.

11. Ministru kabinets līdz 2007.gada 1.janvārim izdod šā likuma 5.panta astotajā daļā paredzētos noteikumus.

12. Līdz šā likuma 5.panta sestajā daļā paredzēto noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2007.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 2006.gada 3.janvāra noteikumi Nr.21 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006.gadā un tā piešķiršanas kārtību", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 30.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 13.aprīlī

01.05.2006