Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Koncernu likumā

Izdarīt Koncernu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 9.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "pilnsapulce" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "dalībnieku sapulce" (attiecīgā locījumā), vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 1.punktā vārdus "vai cita ar likumu vai statūtiem noteikta izpildinstitūcija, kurai ir tiesības vadīt sabiedrības darbību";

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) dalībnieku sapulce - akciju sabiedrības akcionāru sapulce vai sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulce;";

izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8) uzņēmums - komercsabiedrība Komerclikuma izpratnē, kā arī fiziskā persona."

3. Izteikt 2.panta otrās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

"Tiesiskās attiecības, kas izriet no likuma "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 10.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta, nav apspriežamas pēc šā likuma noteikumiem."

4. Izteikt 36.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrības dalībnieku sapulce var pieņemt lēmumu par sabiedrības iekļaušanu citā sabiedrībā (galvenajā sabiedrībā) arī tad, ja nākamā galvenā sabiedrība ieguvusi 90 vai vairāk procentus no iekļaujamās sabiedrības akcijām (kapitāla daļām)."

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 16.martā.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2006.gada 31.martā

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 14.aprīli.

14.04.2006