Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.207

Rīgā 2006.gada 21.martā (prot. Nr.16 5.§)

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.645 "Noteikumi par zemesgabalu nomas maksas aprēķināšanas kārtību un neizpirktās pilsētu zemes nomas līgumu slēgšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 137.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu aprēķina, pamatojoties uz Valsts zemes dienesta noteikto apbūvēta zemesgabala vērtību privatizācijas vajadzībām. Ja Valsts zemes dienesta noteiktā apbūvēta zemesgabala vērtība privatizācijas vajadzībām ir zemāka par zemes kadastrālo vērtību, nomas maksu aprēķina no zemes kadastrālās vērtības. Nomas maksu gadā nosaka 3 % apmērā no šajā punktā norādītās apbūvēta zemesgabala vērtības. Nekustamā īpašuma nodoklis, ar kuru tiek aplikts apbūvētais zemesgabals, netiek iekļauts nomas maksā, un nomnieks to maksā nomas līgumā noteiktajā kārtībā."

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Apbūvēta zemesgabala nomas maksu pārskata, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par izmaiņām nomas maksas aprēķinā. Attiecīgās izmaiņas stājas spēkā ar dienu, kad mainījusies zemesgabala kadastrālo vērtību bāze."

3. Izteikt 10.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Nomas maksu gadā nosaka ne mazāk kā 3 % apmērā no šo noteikumu 4.punktā norādītās zemesgabala vērtības."

4. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Neapbūvētam zemesgabalam, kas iznomāts ar apbūves tiesībām vai bez tām, nomas maksu pārskata, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā ir mainījusies zemes kadastrālo vērtību bāze. Iznomātājs rakstiski paziņo nomniekam par izmaiņām nomas maksas aprēķinā. Attiecīgās izmaiņas stājas spēkā ar dienu, kad mainījusies zemesgabala kadastrālo vērtību bāze."

5. Aizstāt pielikuma 3.5.apakšpunktā vārdus "kadastrālā vērtība" ar vārdiem "kadastrālo vērtību bāze".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
24.03.2006