Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr.99

Rīgā 2006.gada 31.janvārī (prot. Nr.6 52.§)
Izdoti saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta otrās daļas 6.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumos Nr.455 "Kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanas kārtība un kuģu radīto atkritumu apsaimniekošanas plānu izstrādes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 159.nr.; 2004, 204.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. kuģu radītie atkritumi — visi atkritumi (arī piesārņotie ūdeņi un pār­palikumi, kas rodas kuģa ekspluatācijā, bet kas nav kravu pārpalikumi un uz ko attiecas MARPOL 73/78 I, IV un V pielikums) un ar kuģa kravu saistītie at­kritumi, kas noteikti MARPOL 73/78 V pielikuma īstenošanas vadlīnijās;".

2. Izteikt 2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.6. MARPOL 73/78 1973.gada Starptautiskā konvencija par piesār­ņo­šanas novēršanu no kuģiem un tās 1978.gada protokols jaunākajā redakcijā;".

3. Papildināt noteikumus ar 15.1punktu šādā redakcijā:

"15.1 Izmaksu daļu (ja tāda ir), ko nesedz sanitārā maksa, iekasē atbilstoši kuģa faktiski nodoto atkritumu veidiem un daudzumam."

4. Izteikt 33.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"33. Šo noteikumu prasību ievērošanu attiecībā uz kuģu radīto atkritumu un piesārņoto ūdeņu pieņemšanu (tai skaitā kuģu radīto atkritumu obligāto nodošanu, pirms kuģis atstāj ostu) kontrolē Valsts vides dienests."

5. Aizstāt 34.punkta pirmajā teikumā vārdu "un" ar vārdu "vai".

6. Svītrot 44.punktu.

7. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvu šādā redak­cijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 27.novembra Direktīvas 2000/59/EK par ostas iekārtām, kas paredzētas kuģu atkritumu un kravu atlieku uzņemšanai;

2) Eiropas Parlamenta un Padomes 2002.gada 5.novembra Direktīvas 2002/84/EK, ar ko groza direktīvas par kuģošanas drošību un kuģu radītā piesārņojuma novēršanu."

8. Aizstāt 1.pielikuma 9.punktā tabulas ceturtās ailes nosaukumā vārdu "pārstrādāto" ar vārdu "paturēto".

9. Aizstāt 1.pielikuma 9.punktā tabulas 2.punktā vārdus "Sadzīves atkritumi" ar vārdu "Atkritumi".

10. Aizstāt 1.pielikuma 1.piezīmē vārdu "shemical" ar vārdu "chemical".

11. Aizstāt 2.pielikuma 1.5.apakšpunktā vārdus "bruto tonnāža" ar vārdiem "bruto tilpība".

12. Papildināt 2.pielikuma 3.1.3.apakšpunktu aiz vārda "tankkuģa" ar vārdiem "kravas tilpņu".

13. Aizstāt 2.pielikuma 3.3.apakšpunktā vārdus "sadzīves atkritumi" ar vārdu "atkritumi".

14. Aizstāt 4.pielikuma tabulā vārdus "Sadzīves notekūdeņi" ar vārdu "Notek­ūdeņi".

15. Aizstāt 4.pielikuma tabulā vārdus "Sadzīves atkritumi" ar vārdu "Atkritumi".

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministrs R.Vējonis
15.02.2006