Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.108

Rīgā 2006.gada 7.februārī (prot. Nr.7 21.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.7panta otrās daļas 2. un 3.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 9.novembra noteikumos Nr.923 "Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 181.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 12.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2. saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 20.4panta otro daļu izveidoti elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotāji."

2. Aizstāt 13.punktā vārdus "iekārtu uz iedzīvotāju" ar vārdiem "iekārtu atkritumu uz iedzīvotāju".

3. Papildināt 15.punktu aiz vārda "to" ar vārdiem "attiecīgās kategorijas".

4. Izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Lai varētu pierādīt elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu savākšanas, pārstrādes, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomu, šo noteikumu 12.punktā minētās personas, noslēdzot attiecīgus līgumus ar elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apstrādes, pārstrādes vai reģenerācijas iekārtu operatoriem, nodrošina, ka elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu, to sastāvdaļu, materiālu un vielu masa tiek noteikta un reģistrēta tad, kad šie atkritumi tiek nogādāti apstrādes iekārtās un izvesti no apstrādes iekārtām, vai tad, kad atkritumi tiek nogādāti pārstrādes vai reģenerācijas iekārtās."

5. Izteikt 18., 19. un 20.punktu šādā redakcijā:

"18. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotājs vai elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekotājs (ja ražotājs ar to ir noslēdzis attiecīgu līgumu) četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elek­tronisko iekārtu ražotāju reģistrā:

18.1. ziņojumu par ražotāja Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru vai skaitu), par dalīti savākto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kā arī par to elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kuri apstrādāti Latvijā vai izvesti apstrādei ārpus Latvijas (1.pielikums);

18.2. ziņojumu par atkārtoti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto elek­trisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu (svaru vai skaitu) (2.pielikums).

19. Elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji, kas piegādā elektriskās un elektroniskās iekārtas, izmantojot distances līgumu, četras reizes kalendāra gadā iesniedz elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā ziņojumu par Eiropas Savienības dalībvalstu tirgos piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu skaitu un svaru (3.pielikums).Minēto informāciju iesniedz par katru Eiropas Savienības dalībvalsti atsevišķi. Informāciju par Latvijas tirgū piedāvāto elektrisko un elektronisko iekārtu daudzumu (svaru vai skaitu) iesniedz atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.

20. Šo noteikumu 18. un 19.punktā minētos ziņojumus elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāju reģistrā iesniedz līdz kārtējā kalendāra gada 20.aprīlim, 20.jūlijam, 20.oktobrim un nākamā kalendāra gada 20.janvārim."

6. Papildināt noteikumus ar 1.pielikumu (1.pielikums).

7. Papildināt noteikumus ar 2.pielikumu (2.pielikums).

8. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu (3.pielikums).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Vides ministra vietā — zemkopības ministrs M.Roze
1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.108

"1.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
2.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.108

"2.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
3.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 7.februāra noteikumiem Nr.108

"3.pielikums
Ministru kabineta
2004.gada 9.novembra noteikumiem Nr.923

Vides ministra vietā - zemkopības ministrs M.Roze
11.02.2006