Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:
Par Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības protokolu par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu

2.pants. Protokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

3.pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms Protokols latviešu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2006.gada 26.janvārī.
Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga
Rīgā 2006.gada 9.februārī
Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības PROTOKOLS par 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību pagarināšanu

Latvijas Republikas valdība un Krievijas Federācijas valdība (turpmāk— Puses),

atzīstot labprātīgas pārceļošanas procesa regulēšanas un pārceļotāju tiesību aizsardzības nozīmīgumu, kā arī nepieciešamību pēc sadarbības šajā jomā,

vēloties pagarināt 1993.gada 2.jūnija Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanos par pārceļošanas procesa regulēšanu un pārceļotāju tiesību aizsardzību (turpmāk — Vienošanās),

ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Vienošanās darbība tiek pagarināta uz nenoteiktu laiku. Viena Puse var pārtraukt Vienošanās darbību, nosūtot otrai Pusei, izmantojot diplomātiskos kanālus, rakstisku paziņojumu par savu nodomu pārtraukt Vienošanās darbību. Šajā gadījumā Vienošanās darbība tiek pārtraukta pēc sešiem mēnešiem no dienas, kad saņemts šāds paziņojums.

2.pants

Šis Protokols tiek piemērots pagaidu kārtībā no parakstīšanas dienas un stājas spēkā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums par to, ka Puses ir izpildījušas iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai Protokols stātos spēkā.

Parakstīts Rīgā 2005.gada 21.septembrī divos eksemplāros, katrs latviešu un krievu valodās, turklāt abiem tekstiem ir vienāds spēks.

Latvijas Republikas valdības vārdā

Ē.JĒKABSONS

Iekšlietu ministrs

Krievijas Federācijas valdības vārdā

V.KAĻUŽNIJS

Krievijas Federācijas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā

10.02.2006