Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.67

Rīgā 2006.gada 24.janvārī (prot. Nr.5 45.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.384 "Adresācijas noteikumi"

Izdarīt Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumos Nr.384 "Adresācijas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2002, 121.nr.; 2003, 53.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.4. dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka vai reāli nodalīta ēkas daļa (turpmāk — ēka);".

2. Papildināt 6.1.apakšpunktu aiz vārdiem "ēku numurus" ar vārdiem "vai nosaukumus".

3. Papildināt 7.1.3., 7.2.4. un 7.3.5.apakš­punktu aiz vārdiem "ēkas numuru" ar vārdiem "vai nosaukumu".

4. Izteikt 7.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4.3. novada pagasta vai novada pilsētas lauku teritorijas nosaukumu (ja tāds ir);".

5. Izteikt 7.6.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6.3. novada pagasta vai novada pilsētas lauku teritorijas nosaukumu (ja tāds ir);".

6. Izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur ir ielas, zemesgabaliem un ēkām piešķir numurus ar piesaisti ielas nosaukumam. Pilsētu un ciemu teritoriju daļās, kur nav ielu, līdz ielu izveidei zemesgabalam vai ēkai saglabā vai piešķir nosaukumu."

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Pagastu, pilsētu lauku teritoriju, novadu pagastu un novadu pilsētu lauku teritoriju apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, zemesgabalam vai ēkai piešķir nosaukumu."

8. Aizstāt 14.punkta ievaddaļā vārdus "īpašnieku sabiedrību teritorijām" ar vārdiem "ēkām vai to korpusiem".

9. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. ciemu teritorijās, kur nav ielu, un apvidos, kas atrodas ārpus ciemiem, — piešķirot nosaukumu;".

10. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pilsētās un ciemos zemesgabalu un ēku numurus pašvaldība piešķir:

15.1. ielās — no ielas sākuma augošā secībā virzienā no apdzīvotās vietas centra uz nomali; ielas kreisajā pusē piešķir nepāra numurus, labajā pusē — pāra numurus;

15.2. laukumos — nepāra un pāra numurus augošā secībā;

15.3. ja apbūve iespējama tikai vienā ielas pusē, — nepāra vai pāra numurus augošā secībā."

11. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Telpu grupai, kas veidota:

22.1. apvienojot vairākas telpu grupas, saglabā numuru, kas piešķirts vie­nai no apvienotajām telpu grupām. Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina;

22.2. atdalot to no citas telpu grupas, atdalītajai telpu grupai numuru piešķir šo noteikumu 20.punktā noteiktajā kārtībā. Pārējo ēkas telpu grupu numerāciju nemaina."

12. Aizstāt 25.punkta trešajā teikumā vārdus "Pašvaldību lietu pārvaldei" ar vārdiem "Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai".

13. Papildināt II nodaļu ar 27.1punktu šādā redakcijā:

"27.1 Ja adresācijas objekta nosaukums oficiāli pārdēvēts vai numurs oficiāli mainīts, kā arī ja precizēta pieraksta forma atbilstoši šo noteikumu prasībām, iepriek­šējais nosaukums vai numurs juridiski ir identisks jaunajam vai precizētajam nosau­kumam vai numuram. Pēc pārdēvēšanas vai pieraksta formas precizēšanas lieto jauno nosaukumu vai numuru."

14. Papildināt pielikuma 2.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ēkas numuru" ar vārdiem "vai ēkas nosaukumu".

15. Papildināt pielikuma 2.punkta piemērus ar piemēru šādā redakcijā:

""Kamergrauži", Jūrmala".

16. Papildināt pielikuma 3.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ēkas numuru" ar vārdiem "vai ēkas nosaukumu".

17. Papildināt pielikuma 3.punkta piemērus ar piemēru šādā redakcijā:

""Veldzes", Gulbene, Gulbenes raj.".

18. Papildināt pielikuma 4.2.apakšpunktu aiz vārdiem "ēkas numuru" ar vārdiem "vai ēkas nosaukumu".

19. Papildināt pielikuma 4.punkta piemērus ar piemēru šādā redakcijā:

""Ceļu meistari", Lielvārde, Lielvārdes novads, Ogres raj.".

20. Papildināt pielikuma 10.10.apakšpunkta trešo teikumu aiz vārdiem "vai nepāra skaitļi" ar vārdiem "izņemot gadījumus, ja dubultnumurs piešķirts ēkai laukumā;".

Ministru prezidenta vietā — veselības ministrs G.Bērziņš

Tieslietu ministre S.Āboltiņa
28.01.2006