Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 382

Rīgā 2000.gada 7.novembrī (prot. Nr. 53, 3.§)

Kārtība, kādā ar akcīzes nodokli neapliek atsevišķus tabakas izstrādājumus

Izdoti saskaņā ar likuma

"Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" 8.panta 1.punktu

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā ar akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem (turpmāk - nodoklis) neapliek denaturētus tabakas izstrādājumus, tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, un tabakas izstrādājumus, kuri zuduši nepārvaramas varas dēļ.

2. Ar nodokli neapliek tabakas izstrādājumus, kas denaturēti akcīzes preču noliktavā tabakas izstrādājumiem (turpmāk - noliktava).

3. Tabakas izstrādājumus denaturē vienā no šādiem veidiem:

3.1. sasmalcina ļoti sīkās daļās (putekļos), kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos tabakas izstrādājumus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai;

3.2. tabakas izstrādājumiem pievieno ķīmiskas vielas, kas neatgriezeniski liedz iespēju izmantot šos tabakas izstrādājumus citu tabakas izstrādājumu ražošanai vai patērēšanai.

4. Denaturēto tabakas izstrādājumu atbilstību novērtē bezpeļņas organizācija valsts uzņēmums "Latvijas sertifikācijas centrs" (turpmāk - Latvijas sertifikācijas centrs) un citas Ministru kabineta pilnvarotas kompetentas institūcijas, noformējot atzinumu par to, ka tabakas izstrādājumi ir denaturēti šo noteikumu 3.1. vai 3.2.apakšpunktā minētajā veidā. Atzinumā norāda denaturēto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu.

5. Noliktavas turētājs nemaksā nodokli par denaturētajiem tabakas izstrādājumiem, ja tas Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, papildus nodokļa deklarācijai par atbilstošo taksācijas periodu iesniedz šo noteikumu 4.punktā minēto atzinumu.

6. Tabakas izstrādājumus, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, neapliek ar nodokli saskaņā ar šo noteikumu 7., 8., 9. un 10.punktu, ja nodokļa maksātājs par minētajiem tabakas izstrādājumiem Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz atbilstības novērtēšanu apliecinošu dokumentu, kuru izsniedzis Latvijas sertifikācijas centrs vai cita Ministru kabineta pilnvarota kompetenta institūcija, kura noteikusi tabakas izstrādājumu kvalitāti. Minētajā dokumentā norāda tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai izmantoto tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu (cigaretēm - arī akcīzes nodokļa marku sēriju).

7. Par nemarķētiem tabakas izstrādājumiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai un par kuriem nodoklis nav samaksāts (piemēram, akcīzes preču noliktavā, muitas noliktavā), nodokļa maksātājs nemaksā nodokli, ja tas iesniedz šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta iestādē:

7.1. importētājs - attiecīgajā muitas iestādē;

7.2. noliktavas turētājs - Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs (papildus nodokļa deklarācijai par atbilstošo taksācijas periodu).

8. Par marķētiem tabakas izstrādājumiem (cigaretēm), kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai un par kuriem nodoklis nav samaksāts, nodokļa maksātājs nemaksā nodokli, ja tas Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā saņemtas akcīzes nodokļa markas, iesniedz šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu, kā arī pievieno akcīzes nodokļa markas, kuras noņemtas no marķētajiem tabakas izstrādājumiem, vai informāciju par izmantotajām akcīzes nodokļa markām, ja tās nav iespējams noņemt no marķētajiem tabakas izstrādājumiem.

9. Ja par nemarķējamiem tabakas izstrādājumiem, kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, nodoklis ir samaksāts, to pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad nodokļa maksātājs iesniedz šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu attiecīgajā Valsts ieņēmumu dienesta iestādē:

9.1. importētājs - attiecīgajā muitas iestādē;

9.2. noliktavas turētājs - Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs.

10. Ja par marķētiem tabakas izstrādājumiem (cigaretēm), kurus izmanto tabakas izstrādājumu kvalitātes noteikšanai, nodoklis ir samaksāts, to pārskaita turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai pēc nodokļa maksātāja pieprasījuma atmaksā 30 dienu laikā pēc tam, kad nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā saņemtas akcīzes nodokļa markas, iesniedz šo noteikumu 6.punktā minēto dokumentu, kā arī pievieno akcīzes nodokļa markas, kuras noņemtas no marķētajiem tabakas izstrādājumiem, vai informāciju par izmantotajām akcīzes nodokļa markām, ja tās nav iespējams noņemt no marķētajiem tabakas izstrādājumiem.

11. Tabakas izstrādājumus, kuri zuduši nepārvaramas varas dēļ, neapliek ar nodokli, ja nodokļa maksātājs Valsts ieņēmumu dienesta iestādē, kurā tas ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs, kopā ar nodokļa deklarāciju par atbilstošo taksācijas periodu iesniedz attiecīgu valsts uzraudzības un kontroles iestāžu izsniegtus dokumentus, kas apstiprina, ka attiecīgais iztrūkums radies nepārvaramas varas dēļ. Minētajos dokumentos norāda nepārvaramas varas dēļ zudušo tabakas izstrādājumu veidu un daudzumu.

Ministru prezidents A.BĒRZIŅŠ

Finansu ministrs G.BĒRZIŅŠ

 

Noteikumi stājas spēkā ar 2000.gada 11.novembri

11.11.2000