Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 15.12.2006. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr.11

Rīgā 2006.gada 12.janvārī (prot. Nr.2 7.§)
Par valsts budžeta programmas “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” līdzekļu izlietojumu

1. Lai īstenotu valsts budžeta programmu “Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO” 2006.gadā, saskaņā ar likuma “Par valsts budžetu 2006.gadam” 10.pantu Aizsardzības ministrijai sagatavot un noslēgt sadarbības līgumus ar attiecīgajām institūcijām vai personām (pielikums).

(Grozīts ar MK 15.12.2006. rīkojumu Nr.971)

2. Noteikt, ka par šī rīkojuma pielikumā minēto institūciju vai personu rīcībā nodotajiem Aizsardzības ministrijai piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem iegādātās materiālās vērtības ņem uzskaitē tās institūcijas vai personas, kas līdzekļus izmanto.

(MK 15.12.2006. rīkojuma Nr.971 redakcijā)

3. Par grāmatvedības datu pareizību un finanšu līdzekļu izlietojumu atbilstoši plānotajam ir atbildīgas institūcijas vai personas, kas līdzekļus izmanto.

(Grozīts ar MK 15.12.2006. rīkojumu Nr.971)

Ministru prezidenta vietā – ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Aizsardzības ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 12.janvāra rīkojumam Nr.11
No Aizsardzības ministrijai 2006.gadā piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem finansējamie pasākumi

(Pielikums grozīts ar MK 27.03.2006. rīkojumu Nr.202; MK 23.05.2006. rīkojumu Nr.363; MK 14.07.2006. rīkojumu Nr.525; MK 31.08.2006. rīkojumu Nr.670; MK 11.10.2006. rīkojumu Nr.790; MK 15.12.2006. rīkojumu Nr.971)

Nr.
p.k.

Pasākums

Institūcija vai persona, kura saņem finansējumu

Summa (Ls)

Finansēšanas kārtība

1.

Rīgas Brāļu kapu restaurācijas, rekonstrukcijas un projektēšanas darbi

Rīgas dome

97652

Uz līguma pamata

2.

Radioteleskopa RT-16 projektēšana un būvniecība

Ventspils augstskola

300000

Finansēšanas plāns

3.

Slimnīcas “Gaiļezers” helikopteru nosēšanās laukuma uzturēšana

Veselības ministrija

40000

Finansēšanas plāns

4. O.Kalpaka pieminekļa laukuma izbūve Rīgā Kalpaka pieminekļa fonds 145650 Uz līguma pamata
5. Daļējas operatīvo notikumu korespondentpunkta uzturēšanas un sabiedrības informēšanas par NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmi Rīgā un tās norisi finansēšana Valsts bezpeļņas sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Radio” 16000 Uz līguma pamata
6. Akciju sabiedrības “Lauku Avīze” grāmatas “100 Latvijas personības” izdevuma angļu valodā līdzfinansēšana Akciju sabiedrība “Lauku Avīze” 30000 Uz līguma pamata
7. Mores kaujas piemiņas parka un karavīru kapsētas Mores pagasta “Roznēnos” labiekārtošanas finansēšana Siguldas novada Mores pagasta pašvaldība 10000 Uz līguma pamata
8. R.Ziedoņa grāmatas "Austrumu robeža" sagatavošanas finansēšana Rakstnieks R.Ziedonis 19590 Uz līguma pamata


Kopā

658892


Aizsardzības ministre L.Mūrniece
15.12.2006