Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 30.08.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta noteikumi Nr.24

Rīgā 2006.gada 10.janvārī (prot. Nr.2 17.§)
Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības noteikumi
Izdoti saskaņā ar Doma baznīcas un klostera ansambļa
likuma
6.pantu un 7.panta trešo daļu

1. Noteikumi nosaka Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonu (turpmāk - aizsardzības zona), kā arī publisku pasākumu norisi, saimniecisko darbību un reklāmas izvietošanu aizsardzības zonā.

2. Aizsardzības zona (pielikums) tiek noteikta šādās robežās:

2.1. no Bīskapa gātes un Herdera laukuma stūra līdz Palasta ielas un Mazās Skolas ielas asu krustpunktam;

2.2. pa Mazās Skolas ielas asi taisnā līnijā līdz Jaunielai;

2.3. pa Jaunielas pāra numuru apbūves līniju (no Nr.24/2 līdz Nr.14) gar Doma laukuma pazeminātās daļas augšējās robežas līnijas pagarinājumu līdz Pils ielas 23.punktam (norādīts pielikumā);

2.4. no Pils ielas 23.punkta (norādīts pielikumā) pa Doma laukuma apbūves līniju līdz Doma laukuma 2.numura gruntsgabala dienvidu robežai;

2.5. no Doma laukuma 2.numura grunts­gabala dienvidu robežas līdz Herdera laukuma stūrim;

2.6. pa Herdera laukuma nepāra numuru apbūves līniju līdz Bīskapa gātes stūrim.

3. Aizsardzības zona var tikt izmantota atbilstoši tajā esošo ēku pamatfunkcijām, kā arī publiskiem pasākumiem un saimnieciskajai darbībai (piemēram, reprezentācijas, kultūras, atpūtas vai tūrisma vajadzībām un gadatirgu norisei), nodrošinot tajā ietilpstošo kultūrvēsturiski nozīmīgo vērtību saglabāšanu.

4. Aizsardzības zonā pieļaujami publiski pasākumi, saimnieciskā darbība, kā arī reklāmas izvietošana kultūrvēsturiskā mantojuma jomu regulējošos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī ievērojot šo noteikumu 5.punktā minētos nosacījumus.

5. Aizsardzības zonā aizliegts:

5.1. uzstādīt vai būvēt pagaidu būves un kioskus, ja to augstums pārsniedz Doma laukuma ieseguma līmeni;

5.2. izsniegt atļauju publisku pasākumu rīkošanai, ja pieļaujamais trokšņa līmenis dienā (no plkst.6.00 līdz 19.00) pārsniedz 60dB, vakarā (no plkst.19.00 līdz 23.00) 55dB un naktī (no plkst.23.00 līdz 6.00) 50dB, kas rada pastiprinātu vibrāciju;

5.3. uzstādīt vasaras kafejnīcas, ja tās aizsedz Doma baznīcas un klostera ansambli, traucējot tā vizuālo uztveri no publiskās ārtelpas;

5.4. izvietot stacionārus vai pārvietojamus reklāmas stendus, kas aizsedz Doma baznīcas un klostera ansambli, traucējot tā vizuālo uztveri no publiskās ārtelpas;

5.5. veikt tirdzniecību publiskās vietās un izbraukuma tirdzniecību ar alkoholiskiem dzērieniem.

6. Doma baznīcas un klostera ansamblis izmantojams saskaņā ar tā sabiedriskajām un reliģiskajām pamatfunkcijām. Izmantošana un uzturēšana nedrīkst mainīt kultūras pieminekļa plānojumu, telpisko struktūru, konstruktīvo risinājumu, fasāžu un interjeru oriģinālo dekoratīvo apdari un pazemināt mākslas priekšmetu saglabāšanās apstākļus un pasliktināt kultūrvēsturiskās vides kvalitāti.

7. Lai veiktu Doma baznīcas un klostera ansambļa izpētes darbus (piemēram, zondāžas, izrakumi), jāsaņem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes atļauja. Izpētes darbos pieļaujams izmantot tikai tādas metodes, kas neapdraud Doma baznīcas un klostera ansambļa saglabāšanu. Aizliegts atstāt izrakumu vietas vai konstrukciju atsegumus un pakļaut tos atmosfēras iedarbībai bez nosedzošām konstrukcijām.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 392)

8. Doma baznīcas un klostera ansambļa konservācijas un restaurācijas pasākumi veicami saskaņā ar šo noteikumu 6.punktā minētajām prasībām.

9. Šo noteikumu 5.punktā minēto nosacījumu ievērošanu kontrolē Rīgas dome un Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde atbilstoši savai kompetencei.

(Grozīts ar MK 27.08.2019. noteikumiem Nr. 392)

Ministru prezidenta vietā - ekonomikas ministrs A.K.Kariņš

Kultūras ministre H.Demakova
Pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 10.janvāra noteikumiem Nr.24
Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonas plāns
02.JPG (89823 bytes)
Kultūras ministre H.Demakova
30.08.2019