Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta instrukcija Nr.1

Rīgā 2006.gada 3.janvārī (prot. Nr.1 5.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ"

Izdota saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktu

 

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 6.jūlija instrukcijā Nr.5 "Kārtība, kādā sedzami Latvijas pārstāvju ceļa izdevumi līdz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmju un Padomes sanāksmju norises vietai un atpakaļ" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 118.nr.) šādus grozījumus:

1.Izteikt 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1.Nacionālā koordinējošā institūcija, kas apsaimnieko Eiropas Savienības Padomes finanšu līdzekļus, kuri saskaņā ar Padomes ģenerālsekretāra 2003.gada 19.septembra lēmumu Nr. 190/2003 "Par Padomes locekļu delegātu ceļa izdevumu atmaksāšanu" paredzēti lēmumā minēto Padomes darba grupu Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu samaksai, ir Ārlietu ministrija (turpmāk - koordinējošā institūcija).

2.Šīs instrukcijas izpratnē ceļa izdevumi ir izdevumi, kas Latvijas pārstāvim radušies, lai nokļūtu līdz sanāksmes norises vietai un atpakaļ, izmantojot gaisa trans­portu, autobusu, prāmi, vilcienu, personīgo vai dienesta automašīnu."

2.Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6.Iestādes katru gadu līdz 15.janvārim, 15.martam, 15.jūnijam, 15.septembrim un 15.novembrim, ievērojot saskaņā ar ins­trukcijas 5.punktu aprēķināto ceļa izdevumu kopējo apmēru, iesniedz koordinējošā institūcijā šādus dokumentus:

6.1. iestādes vadītāja parakstītu vēstuli par ceļa izdevumu atjaunošanu;

6.2. pārskatu par Latvijas pārstāvju ceļa izdevumiem, dodoties uz Eiropas Savienības Padomes darba grupu sanāksmēm un Padomes sanāksmēm, kurā precīzi norādīts tās darba grupas kods, kurā Latvijas pārstāvis ir piedalījies (pielikums);

6.3. visus ceļa izdevumus apliecinošos dokumentus:

6.3.1.ja izmantots gaisa transports, - aviobiļešu oriģinālus vai elektronisko aviobiļešu izdrukas un iekāpšanas talonu oriģinālus;

6.3.2.ja izmantota personīgā vai dienesta automašīna, - degvielas uzpildes staciju kases čeku oriģinālus, Latvijas pārstāvja parakstītas ceļa zīmes vai maršruta lapas un iestādes izsniegtas izziņas par automašīnas vidējo degvielas patēriņu litros un faktiski aprēķināto degvielas patēriņu litros un naudas izteiksmē;

6.3.3. ja izmantots vilciens, prāmis, autobuss, - biļešu oriģinālus;

6.4. iestādes apliecinātas biļešu piegādātāju rēķinu kopijas;

6.5. iestādes sagatavotu rēķinu par ceļa izdevumu atjaunošanu."

3. Papildināt instrukciju ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1Ja iestādei nav iespējams iesniegt šīs instrukcijas 6.3.apakšpunktā minētos dokumentus, koordinējošā institūcija ir tiesīga atjaunot ceļa izdevumus, ja ir saņemts Latvijas pārstāvja dienesta ziņojums, komandējuma rīkojuma kopija un paskaidrojums, kurā minēti iemesli, kāpēc ceļa izdevumus apliecinošie dokumenti nav iesniegti pilnā apjomā."

4.Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Apliecinājums attaisnotam līdzekļu izlietojumam ir Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta noteikumos Nr.596 "Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos izstrādes, apstiprināšanas un pārstāvēšanas kārtība" minētie dienesta ziņojumi, kas nosūtīti koordinējošajai institūcijai saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 16.augusta instrukcijas Nr.6 "Latvijas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos un ar tām saistīto instrukciju izstrādes un informācijas aprites kārtība" 34.punktu."

5.Izteikt 8.punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja finanšu līdzekļu izlietojums neatbilst paredzētajam mērķim vai tie netiek atjaunoti, jo pārsniedz iestādei noteikto finanšu līdzekļu limitu, koordinējošā institūcija par to rakstiski paziņo iestādei un nosūta tai atpakaļ iesniegtos ceļa izdevumus apliecinošos dokumentus."

6.Papildināt instrukciju ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12.Elektroniskās aviobiļetes izdruka kopā ar iekāpšanas talonu oriģināliem uzskatāma par gaisa transporta izmantošanu apliecinošu dokumentu no 2005.gada 1.janvāra. Līdz 2006.gada 15.februārim iestādes iesniedz pārskatu par tiem Latvijas pārstāvju ceļa izdevumiem, kuru apliecinājums 2005.gadā ir elektroniskās aviobiļetes izdruka."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Ārlietu ministra vietā - tieslietu ministre S.Āboltiņa

Redakcijas piebilde: instrukcija stājas spēkā ar 2006.gada 12.janvāri.

12.01.2006