Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr.1008

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 20.§)
Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem"
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 3.jūnija noteikumos Nr.291 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 85.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2.apakšpunktā vārdus "(darbinieki, kuriem ir atbilstoša profesionālā izglītība vai kuri ir apguvuši labklājības ministra apstiprinātu mācību programmu)" ar vārdiem un skaitļiem "(darbinieki, kuriem ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. un 42.pantā noteiktā izglītība)".

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Pašvaldību sociālajā dienestā ar klientiem strādā sociālie darbinieki. Sociālā dienesta vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

3. Papildināt 8.4.apakšpunkta ievaddaļu aiz vārda "iekļauj" ar vārdiem "vismaz šādus dokumentus".

4. Svītrot 8.4.3.apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 8.4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.4. sociālās rehabilitācijas plānu."

6. Izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Bērnu aprūpes institūcijā ar klientiem strādā sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, praktizēttiesīgu māsu reģistrā reģistrētas medicīnas māsas un aprūpētāji. Bērnu aprūpes institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

7. Izteikt 27.punktu šādā redakcijā:

"27. Pieaugušo aprūpes institūcijā ar klientiem strādā sociālie darbinieki, sociālie aprūpētāji, praktizēttiesīgu māsu reģistrā reģistrētas medicīnas māsas un aprūpētāji. Pieaugušo aprūpes institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

8. Izteikt 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Krīzes centrā ar klientiem strādā sociālie darbinieki un psihologi. Krīzes centra vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

9. Papildināt noteikumus ar VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Prasības krīzes tālruņa un uzticības tālruņa pakalpojumu sniedzējiem

42.1 Krīzes tālruņa un uzticības tālruņa (turpmāk - krīzes tālrunis) pakalpojuma sniedzējs nodrošina psiholoģisku palīdzību un informāciju par citām palīdzības iespējām.

42.2 Krīzes tālruņa konsultācijas nodrošina darbinieki un brīvprātīgie, kas ir speciāli apmācīti un apguvuši psiholoģiskās krīzes pārvarēšanas (krīzes intervences) metodes.

42.3 Krīzes tālruņa darbinieki un brīvprātīgie, kas krīzes tālruņa konsultācijas sniedz mazāk par 60 stundām, klientus konsultē pieredzējušu darbinieku uzraudzībā un vadībā.

42.4 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina:

42.41. profesionālu tikšanos ne retāk kā reizi mēnesī, kurā tiek sniegts psiholoģisks un izglītojošs atbalsts darbiniekiem un brīvprātīgajiem;

42.42. darbinieku un brīvprātīgo kvalifikācijas celšanu - vismaz 24 stundas gadā;

42.43. zvanu reģistrācijas kārtības izstrādi un zvanu reģistrāciju."

10. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Rehabilitācijas institūcijā ar klientiem strādā sociālie darbinieki, psihologi un psihoterapeiti, kas ir apguvuši mācību programmu no vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijai un ieguvuši attiecīgu sertifikātu. Rehabilitācijas institūcijas vadītājs ir tiesīgs sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

11. Svītrot 48.punktā vārdus "ar augstāko profesionālo izglītību".

12. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Dienas aprūpes centrā pakalpojumus sniedz sociālie darbinieki un sociālie aprūpētāji. Dienas aprūpes centra vadītājs ir tiesīgs sociālo pakalpojumu nodrošināšanai piesaistīt citus speciālistus."

13. Izteikt 59.punktu šādā redakcijā:

"59. Patversmē un naktspatversmē ar klientiem strādā sociālā darba speciālisti."

14. Izteikt 66.punktu šādā redakcijā:

"66. Pakalpojumu - aprūpe mājās - sniedz sociālie aprūpētāji un aprūpētāji."

15. Izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzirdes invalīdiem sniedz sociālā darba speciālisti."

16. Izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus redzes invalīdiem sniedz sociālā darba speciālisti."

17. Svītrot XIV nodaļu.

18. Papildināt noteikumus ar XV, XVI, XVII, XVIII un XIX nodaļu šādā redakcijā:

"XV. Prasības servisa dzīvokļiem

80. Servisa dzīvoklis pilngadīgām personām ar smagiem funkcionāliem traucējumiem nodrošina iespējas dzīvot patstāvīgi un aprūpēt sevi funkcionāli pielāgotā vidē.

81. Servisa dzīvoklī personai atbilstoši funkcionālo traucējumu veidam un smaguma pakāpei nodrošina pielāgotu un ar nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem aprīkotu vidi, tajā skaitā:

81.1. stacionāri iebūvētus vai mobilus pacēlājus, atbalsta vienības un citus pārvietošanās un pašaprūpes tehniskos palīglīdzekļus;

81.2. ergonomiskas darba virsmas, būvdetaļas un aprīkojumu;

81.3. neredzīgam un vājredzīgam klientam nepieciešamos pielāgojumus - telpiski skaidru iekārtojumu bez asi izvirzītām virsmām, skaņas signalizatorus, kontrastkrāsojumu, pogas un pagriežņus ar reljefiem regulēšanas simboliem;

81.4. nedzirdīgam un vājdzirdīgam klientam - atbilstošu telpas akustiku, kas novērš nevēlamos trokšņus, un skaņas, gaismas vai vibrējošos signalizatorus;

81.5. iespēju sazināties ar ģimenes ārstu, sociālo darbinieku un atbalsta institūcijām.

82. Sociālā pakalpojuma sniedzējs sociālo pakalpojumu klientam servisa dzīvoklī uzsāk sniegt pēc līguma noslēgšanas ar klientu. Līgumā nosaka nepieciešamo pielāgojumu veidu un apjomu un mājokļa nodrošināšanas izdevumu segšanas kārtību.

83. Servisa dzīvokļa pakalpojuma sniedzējs izveido klienta lietu, kurā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

83.1. dokumentus, kas apliecina nepieciešamību personai dzīvot servisa dzīvoklī un nepieciešamo pielāgojumu veidu un apjomu;

83.2. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

83.3. līgumu par nepieciešamo pielāgojumu veidu un apjomu un mājokļa nodrošināšanas izdevumu segšanas kārtību.

XVI. Prasības sociālajiem pakalpojumiem personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas

84. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas nodrošina sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā nodrošina izmitināšanu (turpmāk - izmitināšanas institūcija) vai personas dzīvesvietā, lai novērstu vai mazinātu ieslodzījuma izraisītās negatīvās sekas un atjaunotu sociālās funkcionēšanas spējas.

85. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedz sociālais darbinieks, psihologs vai psihoterapeits.

86. Sociālā pakalpojuma sniedzējs klientam nodrošina individuālu sociālās rehabilitācijas vai sociālās uzvedības korekcijas programmas izstrādi un īstenošanu.

87. Sociālā pakalpojuma sniedzējs izveido klienta lietu, kurā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

87.1. pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

87.2. ziņas par ģimeni vai tuviniekiem;

87.3. sociālās rehabilitācijas procesa aprakstu.

88. Uz sociālā pakalpojuma sniedzēju personas dzīvesvietā neattiecas šo noteikumu 2.2., 2.3., 2.5., 2.6.apakšpunktā un 5. un 6.punktā noteiktās prasības.

89. Sociālā pakalpojuma sniedzējs izmitināšanas institūcijā klientam nodrošina:

89.1. guļamtelpu (ne mazāk kā 4 m2 vienai personai), kurā izmitina ne vairāk kā sešas personas;

89.2. telpu individuālajām un grupu nodarbībām;

89.3. higiēnas telpu ar dušu un higiēnas līdzekļus;

89.4. telpu ēdiena pagatavošanai vai maltītes ieturēšanai;

89.5. vietu apģērba un personīgās veļas mazgāšanai, žāvēšanai un gludināšanai;

89.6. ja nepieciešams - gultas veļu, dvieli un higiēnas līdzekļus;

89.7. ēdināšanu - vismaz trīs reizes dienā, ja klients institūcijā uzturas visu diennakti;

89.8. iespēju klientam saņemt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā;

89.9. atpūtas un higiēnas telpas personālam.

XVII. Prasības grupu mājām (dzīvokļiem)

90. Grupu māja (dzīvoklis) paredzēts pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

91. Pakalpojumus klientiem grupu mājā (dzīvoklī) sniedz sociālā darba speciālists.

92. Grupu mājā (dzīvoklī) klientam nodrošina:

92.1. mājokli un atbalstu sociālo problēmu risināšanā;

92.2. uzraudzību, kuru darbdienās dienas laikā nodrošina vismaz divi darbinieki, bet naktī, brīvdienās un svētku dienās - vismaz viens darbinieks uz 16 personām;

92.3. dzīvojamo istabu (ne mazāk kā 6 m2 vienai personai), kurā izvieto ne vairāk kā divas personas;

92.4. koplietošanas telpu ar galdu un krēsliem;

92.5. virtuvi, kurā ir:

92.5.1. elektriskā cepeškrāsns;

92.5.2. elektriskā plīts;

92.5.3. galds vai darba virsma ēdiena sagatavošanai;

92.5.4. ledusskapis;

92.5.5. skapis traukiem un virtuves piederumiem;

92.6. ne mazāk kā vienu dušu, tualeti ar roku mazgātni sešām personām;

92.7. telpu vai vietu klientu personīgās veļas mazgāšanai un žāvēšanai;

92.8. dušu un tualeti ar roku mazgātni personālam;

92.9. iespēju saņemt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā.

93. Sociālā pakalpojuma sniedzējs sociālo pakalpojumu klientam grupu mājā (dzīvoklī) uzsāk sniegt pēc līguma noslēgšanas ar klientu vai tā likumisko pārstāvi. Līgumā nosaka sniegtā pakalpojuma saturu un apjomu un mājokļa nodrošināšanas izdevumu segšanas kārtību.

94. Sociālā pakalpojuma sniedzējs grupu mājā (dzīvoklī) izveido klienta lietu, kurā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

94.1. pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

94.2. dokumentu, kas apliecina nepieciešamību klientam dzīvot grupu mājā (dzīvoklī);

94.3. personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karti;

94.4. līgumu par nepieciešamo pielāgojumu veidu un apjomu un mājokļa nodrošināšanas izdevumu segšanas kārtību.

XVIII. Prasības specializētajām darbnīcām

95. Specializētās darbnīcas nodrošina darba vietu un speciālistu atbalstu redzes invalīdiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

96. Specializētajā darbnīcā ar klientiem strādā specializētās darbnīcas profilam atbilstošs speciālists.

97. Specializētajā darbnīcā atbilstoši klientu grupai ir izstrādāti darba drošības noteikumi viegli uztveramā valodā vai Braila rakstā, vai audioierakstā.

98. Specializētajā darbnīcā ir ierīkota:

98.1. darba telpa ar aprīkojumu atbilstoši profilam, darba aizsardzības noteikumiem un higiēnas prasībām;

98.2. tualete ar roku mazgātni;

98.3. duša (izņemot darbnīcas, kuras izveidotas kā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas struktūrvienība);

98.4. garderobe vai pārģērbšanās vieta;

98.5. atpūtas telpa klientiem;

98.6. telpa personālam.

99. Sociālo pakalpojumu klientam specializētajā darbnīcā uzsāk sniegt pēc līguma noslēgšanas ar klientu vai tā likumisko pārstāvi. Līgumā nosaka sniegtā pakalpojuma saturu un apjomu.

100. Specializētās darbnīcas pakalpojuma sniedzējs izveido klienta lietu, kurā iekļauj vismaz šādus dokumentus:

100.1. pakalpojuma saņemšanas pamatojumu;

100.2. dokumentus, kas apliecina personas atbilstību darbam specializētajā darbnīcā.

XIX. Noslēguma jautājums

101. Sociālo pakalpojumu sniedzēji, kuri pakalpojumu sniegšanu uzsākuši līdz 2003.gada 7.jūnijam, nodrošina šo noteikumu 5.punktā minēto prasību izpildi ar 2010.gada 1.janvāri."

Ministru prezidents A.Kalvītis

Labklājības ministre D.Staķe
31.12.2005