Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.1003

Rīgā 2005.gada 27.decembrī (prot. Nr.77 5.§)
Kārtība, kādā izsniedz regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas un atļaujas vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai
Izdoti saskaņā ar Muitas likuma 4.panta trešo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā kuģošanas sabiedrībai tiek izsniegta atļauja regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauja vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē.

2. Atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai un atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē, izsniedz un reģistrē Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde.

II. Regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas saņemšana

3. Lai saņemtu atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, kuģošanas sabiedrība iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvaldē vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē. Papildus Eiropas Komisijas 1993.gada 2.jūlija Regulas Nr. 2454/93, kas nosaka izpildes kārtību Padomes 1992.gada 12.oktobra Regulai Nr. 2913/92 par Kopienu muitas kodeksa izveidi, 313.b pantā noteiktajam iesniegumam pievieno kuģa īpašuma tiesības apliecinošu dokumentu vai fraktēšanas faktu apliecinošu dokumentu.

4. Pēc attiecīgā iesnieguma izskatīšanas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde nosūta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei.

5. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārsūta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas iesaistīto Eiropas Savienības dalībvalstu (turpmāk – dalībvalstis) centrālajām muitas iestādēm atzinuma sniegšanai.

6. No iesaistīto dalībvalstu muitas iestādēm saņemtos atzinumus Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārsūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitas pārvaldēm vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajai iestādei lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai vai par atteikumu piešķirt atļauju.

7. Ja Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde nav saņēmusi atzinumu no iesaistīto dalībvalstu centrālajām muitas pārvaldēm vai saņemts atzinums bez iebildumiem, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde izsniedz kuģošanas sabiedrībai atļauju regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai (vienā vai vairākos eksemplāros pēc kuģošanas sabiedrības pieprasījuma).

8. Ja regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumus sniedz, izmantojot atļaujā neminētus kuģus, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde pēc kuģošanas sabiedrības iesnieguma izdara atļaujā attiecīgus labojumus, norādot šos kuģus.

III. Atļaujas saņemšana vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē

9. Lai saņemtu atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē, kuģošanas sabiedrība iesniedz attiecīgu iesniegumu Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvaldē vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajā iestādē. Iesniegumam pievieno regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas atļaujas kopiju un, ja Valsts ieņēmumu dienesta reģionālā iestāde to pieprasa, sniedz nepieciešamo papildu informāciju.

10. Kuģošanas sabiedrība iesniegumā norāda, kura līmeņa (1. vai 2.līmeņa) vienkāršoto procedūru vēlas izmantot, kā arī norāda nepieciešamo atļaujas eksemplāru skaitu.

11. Pēc attiecīgā iesnieguma izskatīšanas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde nosūta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas Valsts ieņēmumu dienesta Galvenajai muitas pārvaldei.

12. Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārsūta iesniegumu un tam pievienoto dokumentu kopijas iesaistīto dalībvalstu centrālajām muitas iestādēm atzinuma sniegšanai.

13. No iesaistīto dalībvalstu muitas iestādēm saņemtos atzinumus Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde pārsūta Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālo iestāžu muitas pārvaldēm vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālajai iestādei lēmuma pieņemšanai par atļaujas piešķiršanu vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē, vai par atteikumu piešķirt atļauju.

14. Ja Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā muitas pārvalde nav saņēmusi atzinumu no iesaistīto dalībvalstu centrālajām muitas pārvaldēm vai saņemts atzinums bez iebildumiem, Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes muitas pārvalde vai Valsts ieņēmumu dienesta Rīgas muitas reģionālā iestāde izsniedz kuģošanas sabiedrībai atļauju vienkāršotās tranzīta procedūras izmantošanai, veicot kravu pārvadājumus jūras satiksmē (vienā vai vairākos eksemplāros pēc kuģošanas sabiedrības pieprasījuma).

Ministru prezidents A.Kalvītis

Finanšu ministrs O.Spurdziņš
31.12.2005