Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Ministru kabineta noteikumi Nr.976

Rīgā 2005.gada 20.decembrī (prot. Nr.76 64.§)
Noteikumi par kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu un atļauju smēķēt, kā arī par uzrakstu un simbolu paraugiem
I. Vispārīgais jautājums

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt (turpmāk - uzraksti vai simboli), kā arī uzrakstu un simbolu paraugus.

II. Uzrakstu un simbolu apraksts

2. Aizliegumu smēķēt norāda ar uzrakstu "Smēķēt aizliegts" (1.pielikums) vai ar simbolu par smēķēšanas aizliegumu (2.pielikums).

3. Atļauju smēķēt norāda ar uzrakstu "Atļauts smēķēt" (3.pielikums) vai ar simbolu par atļauju smēķēt (4.pielikums).

4. Norādes pie ieejām ēkās vai būvēs, kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestādes un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, satur uzrakstu "Nesmēķēt 10 metrus no ieejas" (5.pielikums) vai simbolu par smēķēšanas aizliegumu. Vietās, kas paredzētas smēķēšanai pie ēkām un būvēm, kur izvietotas valsts vai pašvaldību iestā­des un kapitālsabiedrības, kurās vairāk nekā 50 procenti kapitāla daļu (akciju) pieder valstij vai pašvaldībai, novieto uzrakstu vai simbolu par atļauju smēķēt.

III. Uzrakstu un simbolu izvietošanas prasības

5. Uzrakstus vai simbolus izvieto tādās vietās (ēkās, būvēs, telpās un teritorijās), kur saskaņā ar likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 11.panta pirmo, otro un ceturto daļu ir noteikti smēķēšanas ierobežojumi:

5.1. uzrakstus vai simbolus "Atļauts smēķēt" izvieto likuma 11.panta pirmās daļas 1., 2., 6. un 7.punktā minētajās vietās, ēkās un būvēs tikai telpās, kas speciāli ierādītas smēķēšanai. Citās telpās uzrakstus vai simbolus "Smēķēt aizliegts" neizvieto;

5.2. ja likuma 11.panta pirmās daļas 1., 2., 6. un 7.punktā minētajās vietās, ēkās un būvēs nav speciāli ierādīta telpa smēķēšanai, tad uzrakstus vai simbolus "Smēķēt aizliegts" izvieto pie ieejas ēkās vai būvēs.

6. Uzrakstus vai simbolus izvieto labi redzamās vietās. Uzrakstus un simbolus publiskās teritorijās izvieto ne mazāk kā 1,8 metru augstumā no zemes.

7. Par uzrakstu vai simbolu izgatavošanu, izvietošanu un saglabāšanu atbild attiecīgo ēku, būvju un telpu valdītāji vai turētāji.

8. Izdevumus, kas saistīti ar uzrakstu vai simbolu izgatavošanu un izvietošanu, sedz attiecīgo ēku, būvju un telpu valdītāji vai turētāji.

IV. Noslēguma jautājumi

9. Šo noteikumu 4.punkts stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

10. Uzrakstus vai simbolus, kuri izvietoti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai un kuri neatbilst šo noteikumu prasībām vai noteikumos par darba aizsardzību noteiktajām prasībām attiecībā uz drošības zīmju lietošanu, nomaina līdz 2006.gada 1.jūlijam.

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs G.Bērziņš
1.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.976
Informatīvais uzraksts par smēķēšanas aizliegumu

01.JPG (6137 bytes)

1. Informatīvais uzraksts par smēķēšanas aizliegumu (balti burti uz sarkana fona):

2. Informatīvā uzraksta izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, bet burtu augstums uz informatīvā uzraksta nav mazāks par 25 mm.

Veselības ministrs G.Bērziņš
2.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.976
Informatīvais simbols par smēķēšanas aizliegumu

02.JPG (5550 bytes)

1. Informatīvo simbolu par smēķēšanas aizliegumu veido melnas aizdegtas cigaretes attēls uz balta fona, kas apņemts ar sarkanu robežlīniju apļa formā, kuras platums ir 1/10 no simbola diametra. Cigareti 135 grādu leņķī no augšējā kreisā uz apakšējo labo robežlīnijas daļu krusto sarkana diagonāla līnija, kuras platums ir 1/10 no simbola diametra, sadalot riņķi divās daļās.

2. Informatīvā simbola izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, taču informatīvā simbola ārējais diametrs nav mazāks par 60 mm.

Veselības ministrs G.Bērziņš
3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.976
Informatīvais uzraksts par atļauju smēķēt

03.JPG (5625 bytes)

1. Informatīvais uzraksts par atļauju smēķēt (balti burti uz zaļa fona):

2. Informatīvā uzraksta izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, bet burtu augstums uz informatīvā uzraksta nav mazāks par 25 mm.

Veselības ministrs G.Bērziņš
4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.976
Informatīvais simbols par atļauju smēķēt

05.JPG (4525 bytes)

1. Informatīvo simbolu par atļauju smēķēt veido melnas aizdegtas cigaretes attēls uz balta fona, kas apņemts ar zaļu robežlīniju apļa formā, kuras platums ir 1/10 no simbola diametra.

2. Informatīvā simbola izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, taču informatīvā simbola ārējais diametrs nav mazāks par 60 mm.

Veselības ministrs G.Bērziņš
5.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 20.decembra noteikumiem Nr.976
Informatīvais uzraksts par smēķēšanas aizliegumu pie valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām

04.JPG (6870 bytes)

1. Informatīvais uzraksts par smēķēšanas aizliegumu pie valsts un pašvaldību iestādēm un kapitālsabiedrībām (balti burti uz sarkana fona):

2. Informatīvā uzraksta izmēru var proporcionāli palielināt vai samazināt, bet burtu augstums uz informatīvā uzraksta nav mazāks par 25 mm.

Veselības ministrs G.Bērziņš
24.12.2005
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.