Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam"

Izdarīt likumā "Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 12., 22.nr.) šādus grozījumus:

1. 5.pantā:

papildināt pirmo, otro un trešo daļu pēc vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5)Ja par bezdarbnieku, kuram apdrošināšanas stāžs ir mazāks par vienu gadu, pēdējo 12 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas vai bija jāveic vismaz deviņus mēnešus un ja tās ir veiktas vai bija jāveic arī par periodu pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas, tad, nosakot tiesības uz bezdarbnieka pabalstu, ņem vērā apdrošināšanas stāžu par pēdējo 12 mēnešu periodu pirms pabalsta pieprasīšanas dienas."

2. 6.pantā:

papildināt pirmās daļas 3. un 4.punktu pēc vārda "veikti" ar vārdiem "vai bija jāveic";

papildināt otro daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) šā likuma 5.panta piektajā daļā noteiktajai personai - līdz pabalsta pieprasīšanas dienai."

3. Papildināt 8.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5)Kalendāra dienas vidējā apdrošinā­šanas iemaksu alga bezdarbnieka pabalsta aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365daļu no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kāds bija spēkā pabalsta pieprasīšanas dienā."

4.Papildināt 9.panta otro daļu pēc vārdiem "ir veiktas" ar vārdiem "vai bija jāveic".

5.Aizstāt 10.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "noslēdz darba līgumu" ar vārdiem "iegūst darba ņēmēja statusu saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"".

6.Aizstāt 16.panta pirmās daļas 2.punktā vārdus "ģenerāldirektora vai viņa pilnvarotas amatpersonas rīkojumu" ar vārdiem "direktora vai viņa pilnvarotas amatpersonas lēmumu".

7. Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts sociālās apdrošināšanas aģen­tūras amatpersonas lēmumu par bezdarba apdrošināšanas pakalpojumu persona var apstrīdēt mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā mēneša laikā no direktora lēmuma spēkā stāšanās dienas."

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 1.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 22.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 5.janvāri.

05.01.2006