Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Autopārvadājumu likumā

Izdarīt Autopārvadājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1997, 8.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 21.nr.; 2001, 1., 12.nr.; 2002, 12.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 2.nr.; 12.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 5.1 panta pirmo daļu ar 7.punktu šādā redakcijā:

"7) atļauju izsniegšanu starptautiskajiem pasažieru un kravas pārvadājumiem ar autotransportu."

2. Papildināt likumu ar 5.2pantu šādā redakcijā:

"5.2pants. Autotransporta inspekcija

(1) Autotransporta inspekcija ir satiksmes ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras darbības mērķis ir, veicot autopārvadājumu uzraudzību un kontroli, nodrošināt Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Latvijas Republikai saistošiem starptautiskajiem normatīvajiem aktiem atbilstošus autopārvadājumus.

(2) Autotransporta inspekcijas inspektoru formas tērpa un dienesta apliecības paraugu apstiprina Ministru kabinets."

3. Izslēgt 17.panta sestās daļas otro teikumu.

4. Aizstāt 31.panta sestajā daļā vārdus "Satiksmes ministrija" ar vārdiem "Autotransporta direkcija".

5. 32.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) starptautiskajiem maršrutiem - Satiksmes ministrija;";

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tālsatiksmes maršrutiem - Autotransporta direkcija."

6. 34.panta otrajā daļā:

aizstāt 2.punktā vārdus "Satiksmes ministriju" ar vārdiem "Autotransporta direkciju";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) starptautiskajos maršrutos - Satiksmes ministrija;";

papildināt daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) tālsatiksmes maršrutos - Autotransporta direkcija."

7. 35.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "taksometra vadītājam ir taksometra vadītāja kompetenci apliecinošs dokuments un";

izslēgt ceturto daļu.

8. 38.panta pirmajā daļā:

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2) starptautiskajos maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem- Satiksmes ministrija;";

papildināt daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) tālsatiksmes maršrutos kursējošiem autotransporta līdzekļiem- Autotransporta direkcija."

9. Izslēgt pārejas noteikumu 10.punktu.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 1.decembrī.

Valsts prezidente V.Vīķe-Freiberga

Rīgā 2005.gada 13.decembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

01.01.2006