Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.258

Rīgā 2005.gada 16.novembrī (prot. Nr.48 (257), 2.p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - komisija) 2005.gada 21.septembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BaltEnEko", reģ.Nr.40003350097, juridiskā adrese: S.Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079 (turpmāk - SIA "BaltEnEko") vēstuli (21.09.2005.) ar lūgumu apstiprināt SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Ogres rajonā saražotās siltumenerģijas tarifu un vēstulei pievienoto tarifu projektu.

Izvērtējot SIA "BaltEnEko" iesniegto tarifu projektu, komisija konstatē un secina:

1. Iesniegtais SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projekts ir aprēķināts saskaņā ar komisijas 2003.gada 26.februāra padomes lēmumu Nr.58 apstiprināto Koģenerācijas stacijās saražotās siltumenerģijas un koģenerācijas stacijās ar jaudu virs 4 megavatiem saražotās elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas metodiku (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 19.panta pir­majai daļai un 20.pantam.

2. SIA "BaltEnEko" paziņojumu par SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu publicēja 2005.gada 12.oktobrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.162. Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto SIA "BaltEn­Eko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu projektu nav saņemti.

3. SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugums pamatots ar kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņām.

Saskaņā ar Metodikas 5.1., 6.2. un 6.3.punktu un pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta septīto daļu, 20.pantu, 21.panta septīto daļu, Enerģētikas likuma 84.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. Apstiprināt SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Ogres rajonā saražotās siltumenerģijas tarifu 14,93 Ls / MWh* (bez pievienotās vērtības nodokļa).

2. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim.

3. Noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti tarifa pārskata cikla bāzes gada laika posmam no 2006.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 31.decembrim.

4. Apstiprināt SIA "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā Spīdolas ielā 12, Lielvārdē, Ogres rajonā saražotās siltumenerģijas tarifu 16,27 Ls / MWh* (bez pievienotās vērtības nodokļa).

5. Noteikt, ka lēmuma 4.punktā apstiprinātais tarifs ir spēkā no 2007.gada 1.janvāra.

6. Noteikt, ka lēmuma 4.punktā apstiprinātais tarifs ir tarifa griesti tarifu pārskata cikla bāzes gadam no 2007.gada 1.janvāra.

7. Noteikt, ka 2006.gada 1.janvārī spēku zaudē komisijas 2004.gada 11.augusta lēmums Nr.205 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BaltEnEko" koģenerācijas stacijā saražotās siltumenerģijas tarifu" (publicēts 2004.gada 17.augustā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" Nr.129).

* megavatstunda (MWh)

Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, komisija var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja p.i. R.Jonītis

16.11.2005