Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību"

Izdarīt likumā "Par pašvaldību finansu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 13.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 2.nr.) šādus grozījumus:

1.Aizstāt likuma nosaukumā un visā tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2.Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Stabilizācijas projekts ietver:

1) pašvaldības domes (padomes) lēmumu par stabilizācijas projekta apstiprināšanu;

2) saskaņā ar pašvaldības domes (padomes) lēmumu sagatavotu iesniegumu;

3) detalizētu informāciju ar ekonomisko pamatojumu pasākumiem, kas veicami saskaņā ar stabilizācijas projektu;

4) aprēķinu par finanšu stabilizācijai nepieciešamajiem kopējiem finanšu resursiem, kā arī konkrētajam stabilizācijas pasākumam nepieciešamo finansējumu attiecīgajā gadā;

5) Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

6) pašvaldības izziņu par pašvaldības kreditoru un debitoru parādiem stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajā datumā;

7) pašvaldības pārskatu par budžeta izpildi laikposmā līdz stabilizācijas projekta iesniegšanas mēneša pirmajam datumam;

8) pašvaldības budžeta plānoto grozījumu projektu, kas izstrādāts, lai veicinātu pašvaldības finanšu stabilizāciju;

9) stabilizācijas aizdevuma saņemšanas un atmaksāšanas grafiku;

10)pašvaldības aizņēmumu, galvojumu un ilgtermiņa saistību grafiku."

3.Papildināt likumu ar 11.1pantu šādā redakcijā:

"11.1pants.Ja pašvaldība stabilizācijas projekta ietvaros plāno īstenot jaunu investīciju projektu, tad papildus šā likuma 11.pantā minētajiem dokumentiem tā iesniedz attiecīgo investīciju projektu. Investīciju projektam pievieno neatkarīga licencēta eksperta atzinumu."

4.Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pašvaldība katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstveidā informē Finanšu ministriju par finanšu stabilizācijas pasākumu īstenošanas gaitu, kā arī pašvaldības finanšu stāvokli. Informācijai pievieno Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par pašvaldības nodokļu parādiem un sociālās apdrošināšanas maksājumiem pārskata iesniegšanas mēneša pirmajā datumā. Finanšu ministrijai ir tiesības pieprasīt jebkuru ar finanšu stabilizāciju saistīto informāciju."

5.Izteikt 19.panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6)katru ceturksni līdz sekojošā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam rakstveidā informēt finanšu ministru, šā likuma 8.panta otrajā daļā minēto komisiju un pašvaldības domi (padomi) par pašvaldības finanšu stabilizācijas procesa gaitu un stabilizācijas projekta izpildi."

6.20.pantā:

aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu "uzņēmumu" ar vārdu "kapitālsabiedrību";

izslēgt otro daļu.

Likums stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 20.oktobrī.

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētāja I.Ūdre

Rīgā 2005.gada 9.novembrī

Redakcijas piebilde: likums stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.

01.01.2006